01
Şub 2019
İlişkilerde Güvensizliğe Bakış Açısı

Bir olay, birçok kişi, herkes farklı değerlendiriyor. Herkes kendince sonuçlar çıkarıyor. Olayı olay yapan her zaman bakış açısıdır. Değişimin ilk ve esas adımlarından biri de bakış açısını değiştirmektir. Mesela güvensizlik konusu,...

MAKALEYİ OKU