Yargı paketine, mal varlığına el koymak için rapor alma şartı kondu

Yasa yürürlüğe girdikten sonra da yeni usul kuralları uygulanacağı için dinleme ve tedbir kararları ağır ceza mahkemesinde oy birliğiyle alınabilecek

Yargı paketine, mal varlığına el koymak için rapor alma şartı kondu

TBMM Adalet Komisyonu’nda 22 maddelik yargı paketinde hükümet, “17 Aralık maddesi” diye eleştirilen ve kamuoyunda yolsuzlukların üzeri örtülecek kaygısı yaratan dinleme ve tedbir kararlarını yasayla geçersiz hale getiren geçici 17. maddeyi teklif metninden çıkardı. Ancak, mahkemelerin yolsuzluk soruşturmalarında el koyma kararı vermeden önce MASAK, BDDK ve SPK gibi kuruluşlardan rapor alma zorunluluğunun kapsamı genişletildi. Rapor alınması zorunlu kuruluşlar arasına Hazine Müsteşarlığı eklenirken, tüm malvarlığı değerlerine el konulmadan önce mahkemenin ilgili kuruluşlardan rapor alma şartı konuldu.

YORUM EKLE