Özel yetkili mahkemeler kaldırılıyor ancak yeniden yargılama yok

TBMM Adalet Komisyonunda görüşülen Özel Yetkili Mahkemelerin kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifinin birinci maddesi kabul edildi