İlimiz genelinde dernek sayısı 1894'e ulaştı

Samsun Valisi Hüseyin AKSOY 2012, 2013 yıllarında Samsun merkez ve ilçelerinde faaliyette bulunan derneklerle ilgili açıklamada bulundu

İlimiz genelinde dernek sayısı 1894'e ulaştı

 Samsun Valisi Hüseyin AKSOY ilimiz merkez ve ilçelerinde bulunan dernekler hakkında yaptığı basın açıklamasında, “İlimiz merkez ilçelerinde Sosyal ve Kültürel Dernek sayısı 2012 yılı sonu itibariyle  514 iken, 2013 yılı sonunda 422'ye düşmüştür. Diğer ilçelerde ise 2012 yılı sonu itibariyle 324 iken 2013 yılı sonunda 294'e düşmüştür.      İlimiz merkez ilçelerinde eğitim dernek sayısı 2012 yılı sonu itibariyle 34 iken, 2013 yılı sonunda 62'ye yükselmiştir. İlimiz diğer ilçelerinde ise 2012 yılı sonu itibariyle 67 iken, 2013 yılı sonunda 79’a yükselmiştir.     İlimiz merkez ilçelerinden sportif dernek sayısı 2012 yılı sonu itibariyle 172 iken, 2013 yılı sonunda 221’e düşmüştür. İlimiz diğer ilçelerinde ise 2012 yılı sonu itibariyle 103 iken, 2013 yılı sonunda 137'ye yükselmiştir.    İlimiz merkez ilçelerinde cami ve kuran kursu cami sayısı 2012 yılı sonu itibariyle 175 iken, 2013 yılı sonunda 193'e yükselmiştir. İlimiz diğer ilçelerinde ise 2012 yılı sonu itibariyle 175 iken, 2013 yılı sonunda 228 e yükselmiştir.     İlimiz merkez ilçelerinde sağlık hizmetleri dernek sayısı 2012 yılı sonu itibariyle 23 iken. 2013 yılı sonunda 15'e düşmüştür. İlimiz diğer ilçelerinde ise 2012 yılı sonu itibariyle 3 iken, 2013 yılı sonunda 6'ya yükselmiştir.     İlimiz merkez ilçelerinde üniversite öğrenci dernek sayısı 2012 yılı sonu itibariyle 1 iken, 2013 yılı sonunda yine aynı sayı olarak devam etmektedir. İlimiz diğer ilçelerinde 2012-2013 yılı sonu itibariyle üniversite öğrenci dernek sayısı bulunmamaktadır.   İlimiz merkez ilçelerinde kamu yararı dernek sayısı 2012 yılı sonu itibariyle 40 iken, 2012 yılı sonunda da 40 olarak devam etmiştir. İlimiz diğer ilçelerinde ise 2012 yılı sonu itibariyle 37 iken 2013 yılı sonunda 35 e düşmüştür.    İlimiz merkez ilçelerinde federasyon dernek sayılı 5 iken 2013 yılı sonunda da 5 olarak devam etmiştir. İlimiz diğer ilçelerinde ise dernek federasyonu bulunmamaktadır. 2012 yılında 96, 2013 yılında 73 dernek feshi yapılmıştır.     2012 yılında 141 dernek, 2013 yılında 179 dernek kurulmuştur. 2013 yılının 2012 yılına oranla dernek kuruluşu  %3,84  oranında artmıştır. 2013 yılında 2012 yılına oranla dernek feshi 1,78  oranında artmıştır.     Sivil toplum kuruluşlarına gösterilen duyarlılık bilincinin artması sonucunda 2012 yılında ilimiz merkez ve diğer ilçelerinde toplam 1715 olan dernek sayısı, 2013 yılında 179  artarak  artış oranı %10,75  olmuştur.     Dernekler mevzuatına göre 2012 takvim yılında,  genel kurulu zamanında toplantıya çağırmayan 4, yönetim kurulunda yapılan değişikliği süresinde mülki idare amirliğine bildirmeyen 2, dernek beyannamesini takip eden yılın ilk dört ayı içerisinde mülki amirliğe bildirmeyen 76, yetki belgesi olmaksızın dernek gelirleri alındı belgesi kesen 3, genel kurul toplantı bildirimini süresi içerisinde mülki idare amirliğine vermeyen 3, genel kurulu tüzüğünde gösterilen zamanda yapmayan 2, defter ve kayıtları mevzuatta gösterilen hükümlere uygun olarak tutmayan 6, taşınmaz mal edindikten sonra süresi içerisinde mülki idare amirliğine bildirimde bulunmayan 1 dernek olmak üzere toplam 100 dernek  hakkında idari para cezası  uygulanmıştır.

     Yine 2012 yılında bağış kabul etmek ve gelirlerini tahsil etmek üzere kullandıkları alındı belgelerini bastıktan sonra süresi içerisinde basılan bu alındı belgelerinin seri numaralarını ve miktarlarını mülki idare amirliğine bildirmeyen 3 basımevi hakkında idari para cezası  uygulanmıştır.

      Dernekler mevzuatına göre 2013 yılında genel kurulu süresinde toplantıya çağırmayan 11, defter ve kayıtlarını mevzuatta gösterilen hükümlere göre tutmayan 1 derneğe Dernekler Kanunu'nun 32/f maddesi gereğince 1, edindiği taşınmazını süresi içerisinde mülki idare amirliğine bildirmeyen 1, genel kurul sonuç bildirimini süresi içerisinde mülki idare amirliğine bildirmeyen 7, dernek beyannamesini yılı takip eden ilk 4 ay içerisinde mülki idare amirliğine vermeyen 87, yerleşim yeri değişikliğini süresi içerisinde mülki idare amirliğine bildirmeyen 2, yönetim kurulunda meydana gelen organ değişikliğini süresi içerisinde mülki idare amirliğine bildirmeyen 1 ve izinsiz tesis açan 3 dernek olmak üzere toplam 114 derneğe idari para cezası uygulanmıştır.

     İlimizde faaliyet gösteren dernekler, yürütmekte oldukları iş ve işlemlerini kanun ve yönetmeliğe uygun olarak yapmaları ve cezaya müeyyideye uğramamaları için  seminer verilmek suretiyle bilgilendirilmiş olup, verien bu seminerlere katılmayan 544 dernek için seminer verilmesine devam edilecektir.    İlimizde faaliyet gösteren derneklerin denetimleri 2012 yılında 70, 2013 yılında 24 olarak gerçekleşmiş olup derneklerin denetimlerinin yapılmasına devam edilmektedir. dedi.

YORUM EKLE