Eski Adalet Bakanı'ndan 'Uludere için yargı süreci devam ediyor'

CHP’li Aygün'den Adalet eski Bakanı Sadullah Ergin'e Uludere ile ilgli tanıkların ifadesine başvurulmuş mudur? diye sordu

Eski Adalet Bakanı'ndan 'Uludere için yargı süreci devam ediyor'

Hülya KarabağLI/ ANKARA

Adalet eski Bakanı Sadullah Ergin, Türk Hava Kuvvetleri’nin savaş uçakları bombardımanında hayatını kaybeden 34 vatandaşla ilgili sorularına ‘yargı süreci devam ediyor’ diye yanıt verdi.  Ergin,  Anayasa’nın devam eden bir davayla ilgili soru sorulamayacağı, herhangi bir beyanda bulunulamayacağını hükme bağlayan Anayasa’nın 138. Maddesi ile CMK’nin  ilgili maddelerini hatırlattı. Eski Adalet bakanı Ergin, Aygün’e yanıtında şöyle dedi.

“Anayasanın 9. Maddesindeki yargı yetkisinin Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce  kullanılacağı; 138 maddesindeki hakimlerin görevlerinde bağımsız oldukları; hiçbir organ, makam merci veya kişinin yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremeyeceği genelge gönderemeyeceği tavsiye ve teklinde bulunamayacağı görülmekte olan bir dava hakkında yasama meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamayacağı görüşme yapılamayacağı veya beyanda  bulunulamayacağı”.

CHP’li Aygün, Uludere konusunda şu soruları yöneltmişti

-Bombardımana katılan pilotların ifadesi alınmış mıdır?

-Pilotlara herhangi bir yaptırım uygulanmış mıdır

-Uludere  olayı ile ilgli tanıkların ifadesine başvurulmuş mudur? 

-Olayda sağ kurtulan  Servet Encü’nün ifadesine başvuruldu mu?

YORUM EKLE