3 Bakan hakkındaki fezlekeler Meclis tutanaklarına geçti

CHP milletvekili Ali Özgündüz, eski bakanlar Zafer Çağlayan, Muammer Güler ve Egemen Bağış ile ilgili fezlekenin üst yazısını Adalet Komisyonu’nda okuyarak tutanaklara geçirdi

3 Bakan hakkındaki fezlekeler Meclis tutanaklarına geçti

17 Aralık operasyonunun sonrasında hazırlanan ancak sonradan iade edilen fezlekedeki bakanlar ile ilgili iddialar Meclis tutanaklarına yansıdı. CHP milletvekili Ali Özgündüz Adalet Bakanlığı’nın savcılığa iade ettiği eski bakanlar Zafer Çağlayan, Muammer Güler ve Egemen Bağış ile ilgili fezlekenin üst yazısını Adalet Komisyonu’nda okuyarak tutanaklara geçirdi. Özgündüz’ün okuduğu üst yazı şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Narkotik Suçlar Bürosunca yürütülen 2012/120653 soruşturma numaralı evrakta Rıza Sarraf liderliğindeki suç örgütünün resmi belgede sahtecilik, kaçakçılık, rüşvet alıp vermek ve benzeri suçları işlediği tespit edilmiş ve mahkemece verilen kararlar çerçevesinde yapılan iletişimin tespiti ve kayda alınması, arama ve el koyma, yakalama ve gözaltına alma vb. Delil toplama faaliyetleri sonrası soruşturma evrakı şüphelilerine yönelik olarak 17.12.2013 tarihinde operasyon düzenlenmiştir.

Düzenlenen operasyon sonrası iletişimi tespiti ve kayda alınmasına ilişkin kararlar çerçevesinde yapılan dinlemelerle ilgili şüphelilerin yapmış olduğu görüşmelere ilişkin çözüm tutanakları (TAPE’LER), fiziki takip tutanakları, soruşturma aşamalarındaki ifade tutanakları, bunlara ilişkin ses ve görüntü CD/DVD’leri ve soruşturma evrakının bir sureti yazımıza ekli olarak gönderilmiştir.

Suçun işlendiği tarih itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinde;
Ekonomi Bakanı olarak görev yapan Mersin Milletvekili Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet, Resmi Belgede Sahtecilik, birden çok kez Rüşvet aldığına ilişkin suçlamalar,
İçişleri Bakanı olarak görev yapan Mardin Milletvekili Muammer GÜLER hakkında, Sahte Belge Düzenlemek, Soruşturmanın Gizliliğini İhlal, Nüfuz Suistimali ve birden çok kez Rüşvet aldığına ilişkin suçlamalar,
Avrupa Birliği Bakanı olarak görev yapan İstanbul Milletvekili Egemen BAĞIŞ hakkında, birden çok kez Rüşvet aldığına ilişkin suçlamalar;
Ekli soruşturma belgelerinde iddia edilmektedir.
3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması ve Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun;

19/1. Maddesi “Cumhuriyet Savcısı 17. maddede yazılı suçların işlendiğini öğrendiğinde sanıklar hakkında doğrudan doğruya ve bizzat soruşturmaya başlamakla beraber durumu atamaya yetkili amirine veya 8. maddede sayılan mercilere bildirir.”

Aynı yasanın 8. maddesi, bildirimin verileceği merciler şunlardır.

a) Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bakanlar Kurulu üyeleri için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına,
Hükümleri düzenlenmiştir.

Başbakan ve Bakanlar Kurulu Üyeleri hakkında bu görevleri sırasında işledikleri iddia edilen suçlarla ilgili soruşturma usul ve yöntemlerinin düzenlendiği;

Hakkında TBMM üye tam sayısının en az onda birinin vereceği önerge ile soruşturma açılması istenebilir. Meclis bu işlemi en geç bir ay içerisinde görüşür ve gizli oyla karara bağlar”TBMM içtüzüğünün 107. maddesi “Görevde bulunan veya görevinden ayrılmış olan Başbakan e Bakanlar hakkında Meclis soruşturmaıs açılması TBMM üye tam sayısının en az onda birinin vereceği bir önerge ile istenebilir.

Bu önergede Bakanlar Kurulu’nun genel siyasetinden veya bakanlıkların görevleri ile ilgili işlerden dolayı hakkında soruşturma açılması istenen Başbakan veya bakanın cezai sorumluluğu gerektiren fiillerinin görevleri sırasında işlendiğinden bahsedilmesi, hangi fiillerin hangi kanun ve nizama aykırı olduğunun gerekçe gösterilmek ve maddesi yazılmak suretiyle belirtilmesi zorunludur. Soruşturma önergesi ve sonraki aşamada yapılacak işlemler TBMM İçtüzüğü’nün 107-112 maddelerinde düzenlenmiştir. Adalet Bakanlğıı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün 20.01.2006 ve 100 sayılı genelgesi, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması ve Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Kanunu’nun 8a, 19/1 maddeleri uyarınca oluşturulan soruşturma evrakının onaylı bir sureti dizi pusulasına ekli olarak gönderilmiştir. Gereği taktirlerinize arz olunur."

YORUM EKLE