Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, mirasçılara ilişkin borçların mahkeme kararıyla iptal edilebileceği önemli bir karara imza attı. İçtihat Bülteni'nden edinilen bilgilere göre, alacaklı tarafından borçlu mirasçılar hakkında ilamlı icra takibi başlatıldığında, borçlu kişilerin takibin kesinleşmesinden önce aldıkları mirası reddettiklerine dair bir karar ibraz etmeleri durumunda takibin iptali ve hacizlerin kaldırılması talep edilebilmektedir. İlk derece mahkemesi tarafından davanın süre aşımından reddedildiği bir olayda, borçluların istinaf başvurusu sonucunda Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararı değiştirdiği ve takibin iptal edilmesi ile hacizlerin kaldırılmasına hükmettiği belirtilmektedir. Bu karar, borcu kalan mirasçılar için olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmektedir.

Dosyanın Yargıtay 12. Hukuk Dairesi tarafından incelendiği belirtilen bozma ilamında, şu ifadelere yer verildi: Hukuk Genel Kurulu'nun önceki bir kararıyla mirasın reddi nedeniyle borçtan sorumlu olunmadığına ilişkin iddianın, borca itiraz niteliği taşıdığı ve takibin şekline göre yasal süre içinde ilgili merciye başvurulması gerektiği kabul edilmiştir. Ancak bu ilke, mirasın reddine ilişkin mahkeme kararının icra takibinin kesinleşmesinden önce alındığı durumlarda uygulanmaktadır.

Olayın detaylarına bakıldığında, ilamlı icra takibi şeklinde yapılan takibin başlatıldığı tarihlerde mirasın reddine karar verildiği ve borçluların takip işlemlerinin başladığı tarihler arasında bir süre olduğu belirtilmektedir. Bu durumda, borçluların miras reddini gerekçe göstererek takibin iptalini ve hacizlerin kaldırılmasını talep ettikleri belirtilmektedir.

13 milyon emekliye Ekim ayı sonuna kadar ek ödeme olacak! 13 milyon emekliye Ekim ayı sonuna kadar ek ödeme olacak!

İlamlı icra takibinde itirazın sınırlı olduğu ve 'itfa', 'imhal' ve 'zaman aşımı' ile sınırlı olduğu ifade edilmektedir. Ancak murisin bir borcu için takip başlatıldığında, daha önce mirasın reddine karar vermiş olan kişinin, takip işlemlerinin iptalini sadece şikâyet yoluyla ileri sürebileceği ifade edilmektedir. Bu nedenle, borçluların takibin iptali taleplerinin süresiz şikayet olarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi'nin bu kararı, borcu kalan mirasçılar için önemli bir hak kazanımıdır. Mahkeme kararı ile borçlu mirasçılar, takip işlemlerinin iptal edilmesi ve hacizlerin kaldırılması yoluyla rahat bir nefes alabileceklerdir.