KÜNYE

İmtiyaz Sahibi

Mehmet Ali Yavuz 

Genel Yayın Yönetmeni
Murat Ülker

Yazı İşleri Müdürü

Ramazan ATİK

Haber Müdürü

Yasemin Erdoğdu

İstanbul Temsilcisi

-

İzmir Temsilcisi

-

Ankara Temsilcisi

-

Muhabirler

Ömer Sayar

Hasan Kaya

Ceyda Erat

Okan Doğan

     Hukuk Danışmanı

  Av. Hasan DİNÇ