İstanbul Sözleşmesi Kararı Açıklandı

Danıştay, cumhurbaşkanının İstanbul Sözleşmesi'ni feshetme kararının iptali talebini reddetti.

Güncel 19.07.2022 - 17:10 19.07.2022 - 17:18 Aslı Kılıç

Danıştay, cumhurbaşkanının İstanbul Sözleşmesi'ni feshetme kararının iptali talebini reddetti. Danıştay 10. Dairesi, İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen "Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Kontrolüne İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin 20 Mart 2021 tarihli cumhurbaşkanlığı kararının iptali talebini reddetti. 
İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının temyizini değerlendiren Danıştay 10. Dairesi, Cumhurbaşkanlığı'nın 20 Mart 2021 tarihli fesih kararının feshine ilişkin ihtiyari incelemesini tamamladı. Temsilciler Meclisi, Başkan'ın Dominion'unu geçersiz kılma talebini oy çokluğuyla reddetti.

Kararın bozulması için birçok dava açıldı
İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen "Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Kontrolüne İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi", cumhurbaşkanının kararıyla Türkiye Cumhuriyeti tarafından yürürlükten kaldırıldı. 20 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

"Türkiye Cumhuriyeti adına 11 Mayıs 2011'de imzalanan ve 10 Şubat 2012 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanan Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin, Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine, 9 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3. maddesi gereğince karar verilmiştir" 

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı kararnamede şunları beyan etmiştir: “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti adına 11 Mayıs 2011 tarihinde imzalanmış ve kabul edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti için yürürlükten kaldırılan 10 Şubat 2012 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile, Sayılı Kararname ile Cumhurbaşkanının 3. maddesine göre karar verilmiştir."


Başkanın fesih kararı, sözleşme hükümleri uyarınca Avrupa Komisyonu'na bildirimde bulunduktan 3 ay sonra yürürlüğe girer ve Türkiye sözleşmeden resmen ayrılır.

Bunun üzerine, Cumhurbaşkanı'nın kararının iptali ve yürürlükten kaldırılması için Danıştay'a çok sayıda dava açıldı.

Gelişmelerden Haberdar Olun

@