İHANET ANATOMİSİ 

KUTSAL İHANET ÜÇLEMESİ…. 

Şüphe yok ki ihanet yürüyüşü kardeşkanı dökmek ve milleti devlete karşı ayaklandırmak gayesiyle planlanmış bir isyan planıdır. CHP, tarihe yazılacak acılar ve katliamlar ile yeni bir toplumsal ihanet tuzağı peşinde adım adım ilerliyor. 


İnönü’den beri Musolini ve Hitler hayranı olan FAŞİST CHP, ırkçı politikalarına mezhep sömürüsünü de ekleyerek katliamlarda da Hitler’in izinden gitmiştir. Aleviliği ve Alevileri sadece oy kaynağı ve ateist politikalarının toplumsal tarlası olarak kabul eden CHP, kendisini Alevi nüfusun siyasi varisi olarak görmüştür. CHP tarihi boyunca, milli ve manevi değerlerine bağlı nesli yok etmek için topluma nifak tohumları ekip vakti geldiğinde acımasız hasat katliamları yaparak vatan evlatlarını katletmiştir.  


İnönü ile Mason teşkilatlarına yeniden izin veren CHP, Ermeni dönmesi devşirmeleri de gizli yetimhanelerde yetiştirdikten sonra sahte kimlik kayıtları ve isimler ile özellikle bürokrasi ve siyasete yerleştirdi. Ermeni mezarlığında yatanların, soy ismini değiştirerek siyaset üzerinde bir karabulut misali dolanan oğulları ve ihanet adımları atanların FETÖ, HDP, PKK, CHP görünümüne bürünmüş kripto ve pakrudini oldukları her geçen gün daha çok su üstüne çıkıyor.  


Devşirme nesil piramidinin bir üst basamağı olan Büyük Kulüp üyeliklerine ve Mason referanslarına sahip CHP kadroları, yürütülen ihanet senaryolarının Siyonizm ile köprülerini kuran siyasi ajanlardır. İhanet ve film komploları havada uçarken koltuk kapma derdi olarak görünen filmlerin arkasındaki gerçek, eline diline ve beline sahip olamayanların denize dökülerek yerlerine ATANMIŞ BİRADERLERİN görevlendirilmesi ve CHP’nin devşirmeler eliyle tamamen siyonizme teslim edilmesidir.  


Deşifre olan siyasi ajanları kadrosunda barındıran CHP, ırkçı söylem ve mezhepçi politikalarla milletimizi Kürt-Türk, Sünni-Alevi ve Laik-Dinci gibi çatışma ortamlarına çekip kardeş kanı dökerek, Almanya, Amerika, İngiltere, Rusya, İran, Fransa ve tabi ki İsrail’e bağlılığını göstermiş ve bağımlılığının bedelini milletimize ödetmiştir.  


CHP, Roma İmparatorluğu sınırlarını canlandırarak putperest devleti kurmayı hedefleyen Batıl Siyonizm uğruna Anadolu’nun İslam’dan arındırılması projesini yürütmektedir. Hain proje amaç uğruna CHP; milletin buğdayına göz dikmekten öküzünü gasp etmeye, mescidini başına yıkmaktan ezanını yasaklamaya, camisini ahıra çevirmekten cem evini komünizme peşkeş çekmeye, kahvesini taramaktan otelini yakmaya kadar tüm suikast ve provakasyonların gizli sanığı ve tanığı olmuştur.  


Genetiği ile oynanmış günümüz CHP si; 

 • Atatürkçü görünüp terör örgütü fotoğrafı ile Atatürk posterini yan yana getirmekten, 

 • Laik olduğunu iddia edip Vatikan Fetvalarıyla hurafeler yayıp vatanı bölmek ve devleti yıkmak için çalışan Yahudi tetikçisi FETÖ ile işbirliği yapmaktan,  

 • Ulusalcı olduğunu söyleyip İSMET’İN NESLİ Erdal İnönü’nün başlattığı gibi bölücü teröristleri Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşımak ve sözcülüğünü yapmaktan, 

 • Milliyetçi olduğunu iddia edip İSMET’İN torunları ile sözde Ermeni soykırımını savunmaktan, 

 • Cumhuriyetçi olduğunu iddia edip Darbeci cuntacıların diktatörlüklerine basamak olmaktan, 

çekinmeyen CHP, ağlama duvarına çevirdiği siyasetini Kandil, Tel Aviv, Vatikan ve Pensilvanya yörüngesinde devam ettirmektedir.  


CHP tamamen Atatürk ve Atatürkçülükten koparılarak İnönü çizgisine ve siyasetine getirilmiştir. Cumhuriyetten ve CHP’den Atatürk izlerini silmek için paranın üstüne dahi kendi resmini basacak kadar Atatürk’ten nefret eden İNÖNÜ, Atatürk’ün şüpheli ölümünün en büyük failidir. CHP İnönü siyaseti ile gerektiğinde vatan toprağını satan, din düşmanlığı yapan, şehirleri bombalayıp başbakan asan bir diktatörlük çizgisine getirilmiştir.  


Batıl kökenli, siyon planlı, FETÖ güdümlü ve CHP görünümlü Türkiye düşmanlığının Otoban Yansıması olan İhanet yürüyüşü bir yönüyle ihanet cephesinin sınırlarını gösterirken diğer yönüyle de destek olanları görmemizi ve ihanetin boyutlarını anlamamızı sağlamıştır. 

 • Ortadoğu’da sözde Kürt Devleti kurulumu için adımlar atılırken, 

 • Katar krizi üzerinden savaşı Arabistan’a yani kutsal topraklara yayıp Kabe’yi yıkma planları yapan Batıla karşı mücadele edilirken, 

 • Suriye’de Türkiye ile ABD sıcak savaşın eşiğine gelmişken, 

 • PYD ve DEAŞ ile mücadele sürerken, 

 • Doğu ve Güneydoğu’da terör operasyonları sona yaklaşmışken, 

 • FETÖ kriptolarından devleti arındırmak için mücadele devam ederken, 


FETÖ teröristlerini, PKK militanlarını savunmak adına yollara düşen ihanet çetesi Türkiye’yi Ortadoğu’da güçsüzleştirmek, terörle mücadeleyi sekteye uğratmak ve Rusya Türkiye yakınlaşmasını sabote etmek için ayakçılık yapmaktadır.  


Öte yandan siyaseti, ihanetlerinin ve zenginliklerinin kaynağı olarak kullananları da deşifre etmiştir. Siyaseti zenginleşen CHP belediyelerinin, milletten yürüttükleri ile yürüyüşe destek vermeleri rantiyelerinin diyetidir. Film tuzakları ile komplo kuryeliği yapanlara bağlı çalışan CHP içindeki derin CHP sokağa saldıkları başkanı yürütüp milleti sokağa dökmeye çalışırken de soyguna devam edip yürütmeye hız vermişlerdir.  


Siyasi hedefleri genetik oylar ve siyasi nefretle güdülenmiş oyları, devlet karşıtlığı ile yönlendirerek belediye başkanlığı, milletvekilliği ve meclis üyeliği kapmak olanlar, elde ettikleri kazancın ihanet vergisini de yürüyüşe destek olarak hainlere ödemiştir.  


Bölücü terör örgütünün elde ettiği belediyeleri terörizm finansmanı olarak kullanması gibi CHP’de elde ettiği belediyeleri rant ve iç savaş finansmanı olarak görmüştür. Bu yürüyüş ihaneti siyaset ile finanse ederek yollara düşen belediyelerin ihanet kervanlarını da gözler önüne sermiştir. Siyasi kokuşmuşluk ve terörizme peşkeş çekilmiş parti yönetimi ile CHP bugün toplum, millet, devlet ve din düşmanlarının vatana ihanette buluştukları merkez haline gelmiş, dolaylı da olsa Merkez Türkiye ihanet planlarının ortalığa saçılmasına vesile olmuştur.  


Ana muhalefet başkanının nereden geldiğini unutmuş ve nereye gittiğini bilmeksizin adım adım ilerlediği Anadolu toprakları ne haini affeder ne ihaneti unutur. Siyasi liderlik bir yanına PKK, diğer yanına FETÖ teröristlerini, arkasına da batılı güçleri alarak devlete kafa tutup milleti sokağa dökmeye çalışmakla değil, milleti yanına alıp devlet düşmanı ve vatan hainleriyle mücadele etmeyi gerektirir. Siyasi bilinç, millet oylarıyla elde edilmiş makamları ihanet basamağı olarak kullanmak değil, hizmet vesilesi olarak değerlendirip, sadece ama sadece millete hizmet etmeyi gerektirir.  


Hazin sonuna doğru adım adım ilerleyen ana muhalefet maalesef siyaseti ihanet ve ticaretleri için basamak olarak kullanmaktan bir adım ileri gidememiştir. FETÖ piramidinin ibadet, ticaret ve ihanet basamakları CHP için Siyaset, Ticaret ve İhanet basamaklarından ibarettir ve unutulmamalıdır ki, FETÖ ve CHP aynı firavuna hizmet eden iki farklı RANT ve İHANET  çetesi haline gelmiştir… 


Ana muhalefet partisinin, siyasi bilinç, milli şuur ve ulusal kaygılarla hareket etmesi gerekirken CHP, dümeni bozulmuş, pusulası kırılmış, sahipsiz bir şekilde ihanet denizinde sürüklenmesini ilerlemek sanacak kadar gerçeklikten uzak bir şekilde karaya oturacağı o meçhul kıyılara doğru savrulmaktadır…. 

YORUM EKLE