Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi müfredatında köklü değişiklik!

Hazırlanan yeni müfredat kapsamında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için çeşitli değişikliklere gidilme kararı alındı.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi müfredatında köklü değişiklik!

Pazartesi günü yapılan Bakanlar Kurulu’na yapılan öneride Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için yeni bir müfredat sunumu gerçekleştirdi. İlgili ders için birçok yeni değişikliğe adım atılan toplantıda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin bir kuralı da göz önünde bulunuldu. Bu kural, müfredat taradından ülkenin genel olarak inandığı din eğitimi verilecek bile olsa o dinin anlatımının “sahiplenerek” anlatım yapılması dini özgürlüğe aykırı olarak görülüyor. Bu kapsamda değişiklik sağlayan kurul toplantısında bazı ifadelerin değiştirilmesi kararı alındı. Buna göre örneğin, “dinimiz” kelimesi yerine “İslamiyet Dini”, “Peygamber Efendimiz” yerine “Hz. Muhammed” gibi ifadeler yer alacak.

Müfredatta yer alan Alevilik konusu da genişletilerek, daha derin kapsamda ele alınacak. Kurul, bu genişletme için Alevi dedeler ile birlikte beraber hareket ederek Alevilik ile ilgili terimlere, yaşayış tarzlarına daha çok yer vermeye çalışacak.

AİHM KARAR VERDİ

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, zorunlu din eğitimi dersi kapsamında müfredatta yer alan Din ve Ahlak Kültürü dersleri için dava açan 14 vatandaşın davalarını 2014’te alınan kararlarla bağdaştırdı. AİHM, mevcut kullanılan ders kitapları için, herhangi bir sorun teşkil etmediği ve eğitimi olmayan insanların beynini yıkamak veya zorla bir fikri benimsetmek gibi bir ana fikrin olmadığına karar verdi. Dini eğitim kapsamında verilen ders müfredatının Alevi ve Sünni kutuplaşmasına yol açabileceğini söyleyen bir kesim olsa da AİHM, yeni alınan karar için dini sahiplenir şekilde anlatılması, özgürlüğü zedeleyen bir hareket olduğu vurgusunu yaptı.

YORUM EKLE