Ücretli Öğretmenlere Kadro Geliyor! 2021 Kadro Müjdesi Heyecan Yarattı

Ülkemizde yaklaşık 80 bin ücretli öğretmen bulunuyor. 2021 ücretli öğretmenlik başvuruları heyecanla beklenirken mecliste ücretli öğretmenlere kadro verilmesi konusunda sıcak gelişmeler yaşandı.

Ücretli Öğretmenlere Kadro Geliyor! 2021 Kadro Müjdesi Heyecan Yarattı

 Açıklanan verilere göre, ülkemizde yaklaşık 80 bin ücretli öğretmen bulunuyor. Mecliste yapılan görüşmelere göre, ücretli öğretmenliği taşeronlaştırılmasını önlemek adına kadro görüşmeleri başladı. 2021 yılında ücretli öğretmenlik başvurusu için tarih bekleyen öğretmenler kadro sürpriziyle karşılaştı. Yeni yılda 80 bin öğretmen için kadro müjdesi verilebilir. Meclise sunulan yeni kanun teklifine ilişkin detaylar şu şekilde;

Gerekçe:

Sözleşmeli / ücretli öğretmenlik uygulamasına dair ilk girişim, 2005 yılında "4/C'li kısmi zamanlı geçici öğreticilik" adıyla başlatılmış, ülke genelinde gerçekleştirilen kitlesel basın açıklamaları ve sendikaların iptal davası açması sonucunda 4/C'li kısmi zamanlı sözleşmeli öğreticilik iptal edilmiştir. Daha sonra hükümet, 4/B'li sözleşmeli öğretmenlik uygulamasını getirmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan ve devletin sürekli olmayan geçici işlerin görülmesi amacıyla ihdas edilmiş olan 4/B maddesi, asıl istihdam modeli haline getirilmeye çalışılmıştır. Yine kamuoyunda oluşan tepkiler ve sendikaların girişimiyle Hükümet, 12 Haziran 2011 seçimlerinden bir hafta önce 68 bini öğretmen olmak üzere 232 bin sözleşmeli çalışanı kadroya almıştır. Ancak 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından 4/B statüsünde öğretmen istihdamı, işe alımların mülakat yoluyla gerçekleştirilmesi de eklenerek geri getirilmiş ve sözleşmeli öğretmenlik adeta ana istihdam biçimi olarak uygulamaya konmuştur.

Oysa Anayasa'nın 128. maddesinin 1'inci ve 2'inci fıkrası;

"Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür. Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir."

diyerek asli ve sürekli bir ihtisas mesleği olan öğretmenliğin, memurlar ve kamu görevlilieri eliyle yürütülmesi, gerektiğini hüküm altına aldığı gibi bu düzenlemelerin kanun hükmünde kararnamelerle yapılamayacağını da açıkça belirtilmiştir.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)'nün hazırladığı, Türkiye'nin de 5 EKim 1996 tarihinde imzalamış olduğu "Öğretmenlerin Statü Tavsiyesi" metninde "Öğretmenlerin çalışma koşulları, eğitimin en yüksek derecede etkinliğini sağlayacak nitelikte olmalı ve öğretmenlere, kendilerini tümüyle mesleksel uğraşlarına adama olanağı verilmelidir" denilmiştir. Şuan ki haliyle Türkiye, sözleşmeleri her yıl yenilenen, okul idareleri tarafından görevlerine son verilebilen dolayısıyla da iş güvenceleri olmayan sözleşmeli ve ücretli öğretmenlere imzacısı olduğu metindeki olanakları sağlamaktan çok uzaktır.

Tamamen aynı kamu hizmetini yürüten sözleşmeli ve ücretli öğretmenler kadrolu meslektaşlarının sahip olduğu haklardan çok uzaktadırlar. Evlilik, babalık, ölüm izinleri ile rapor süreleri, kıdem ve kademe ilerlemeleri bakımından kadrolu öğretmenlerin sahip olduğu haklardan kısıtlı bir biçimde yararlandırılan sözleşmeli öğretmenler ile tazminat hakları olmayan, maaş değil girdikleri ders saati başına ücret alan, resmi tatillerde ve hava şartları sebebiyle yapılan tatillerde ücret ve primleri kesilen, sigorta primleri aylık toplam ders saati sayısına göre yatırılan dolayısıyla da ayda en fazla 16-17 gün sigortalı olabilen ücretli öğretmenlere "kendilerini tümüyle mesleksel uğraşlarına adama olanağı verildiği'nden" bahsetmek mümkün değildir.

Bu kanun teklifi ile; öğretmenler arasında yaratılmış olan bu ayrımın ortadan kaldırılarak eşit iş için eşit koşulların tesis edilmesi, tüm öğretmenlerin kodrulu istihdam edilerek eğitimde taşeronlaşmanın önlenmesi ve eğitimde niteliğin arttırılması amaçlanmıştır.

ucretli-ogretmenlere-kadro-geliyor-kanun-teklifi-meclise-girdi

Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki tarafından meclise sunulan kanun teklifinin görüşmeleri devam ediyor. Ücretli öğretmenler konusundaki kanun teklifi kabul edilirse 2021 yılında 80 bin ücretli öğretmene kadro verilecek.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Şennur YİĞİT
Şennur YİĞİT - 1 hafta Önce

Ah ah ne güzel olur inanın 24. yılımı ücretli çalışıyorum artık çaresizlikten nefesim kesildi oysaki bizim tecrübemiz eğitime kazandırılmalıdır

Abdullah
Abdullah - 1 hafta Önce

Eğitim emektarı ücretli öğretmenler 5-10-15-20 yıldır aylık yarım SSK, asgari ücret altında maaş ile ve güvencesiz bir şekilde yeryüzünün en kutsal mesleğine kendini adamış durumdadır. Bu fedakar ve mağdur eğitim gönüllülerinin emekli olma durumları sahi yoktur. Kar kış, yağmur çamur demeden, okul ayrımı vs yapmaksızın öğretmensiz kalan sınıflara Hızır acil missli yetişmiştir. Liyakat, donanım, tecrübe ve pedagojik yeterliliğe fazlası ile sahiptir. Şartsız kadro bu eğitim neferlerinin en kutsal hakkıdır.

Mehmet yüksek
Mehmet yüksek - 1 hafta Önce

En az 5 yıl çalışmış tecrübe vedeneyim sahibi ücretli öğretmenlere kadro verilmelidir.yani tecrübe ise tecrübe deneyim ise deneyim ve liyakat her şey var devletin elinden tutması lazım

Ücretli öğretmen
Ücretli öğretmen - 1 hafta Önce

Dersane ögretmenleri gibi taşeron işciler gibi 2018de emsali mevcut olan atama gibi atama talep ediyoruz ücretli ögretmenlik aclik sinirin altinda maaş alıyor ve gecinemiyorlar bizi görün duyun artik
#ÜcretliyiAta
Hakkidir magdur edilmis 40-50 yaslara gelmis ögretmen kardeslerimize atanmasi gerekir

Ayşe KARDAŞ
Ayşe KARDAŞ - 1 hafta Önce

Çok teşekkür ederiz. Rabbim razı olsun sizlerden yıllardır magduriyet yaşadık ve bu mağduriyet "Kadro"ile taclabdirilmali. 5 yıl ve üzeri ek ders karşılığı çalışmış lisans mezunu öğretmenlere şartsız atama talebinde bulunuyoruz...

Fatma kartal
Fatma kartal - 1 hafta Önce

Ücretli öğretmene şartsız atama istiyoruz. En az 10 bin kontenjan ayrılmalı

Ayşe KARDAŞ
Ayşe KARDAŞ - 1 hafta Önce

Eğitim emektarı ücretli öğretmenler 5-10-15-20 yıldır aylık yarım SSK, asgari ücret altında maaş ile ve güvencesiz bir şekilde yeryüzünün en kutsal mesleğine kendini adamış durumdadır. Bu fedakar ve mağdur eğitim gönüllülerinin emekli olma durumları sahi yoktur. Kar kış, yağmur çamur demeden, okul ayrımı vs yapmaksızın öğretmensiz kalan sınıflara Hızır acil misali yetişmiştir. Liyakat, donanım, tecrübe ve pedagojik yeterliliğe fazlası ile sahiptir. Şartsız kadro bu eğitim neferlerinin en kutsal hakkıdır.

Gülay Gobel
Gülay Gobel - 1 hafta Önce

Tıllarca boş sınıfları doldurduk. Yarım sigorta ve asgari bile olmayan ücretle emekli yaşımız geldi emekli olamıyoruz. Sesimize ses oldunuz teşekkürler


SIRADAKİ HABER