ÖSYM Sınav Ücretleri Kaldırılıyor! Sınav Masraflarını Artık Devlet Karşılayacak

Covid-19 salgını olmasına rağmen ÖSYM sınav başvuru ücretlerine zam yapılması büyük tepki çekmişti. Mecliste yapılan yeni görüşmelerle birlikte KPSS, DGS, YDS, YKS sınav ücretlerinin kaldırılması hedefleniyor.

ÖSYM Sınav Ücretleri Kaldırılıyor! Sınav Masraflarını Artık Devlet Karşılayacak

Ülkemizde her yıl onbinlerce kişi KPSS, YKS, YDS gibi sınavlara giriyorlar. İstanbul CHP Milletvekili Mahmut Tanal sınav ücretleri konusunu meclise taşıdı. Yeni kanun teklifiyle birlikte ÖSYM tarafından düzenlenen tüm sınavlar için sınav başvuru ücretinin kaldırılması hedefleniyor. Yeni kanun tasarısı hakkında detaylar ise şu şekilde;

Kanun teklifinin gerekçesi: ÖSYM Başkanlığı, 6114 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatla verilen görevleri yerine getirilmekle yetkilendirilmiş kamu tüzel kişiliğine, idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli bir kamu kurumudur. ÖSYM Başkanlığı tarafından yurt içinde ve yurt dışında yılda yaklaşık olarak 50 farklı sınav yapılmaktadır. Bu sınavlara ilişkin olarak sınavların hazırlanması, sınav evraklarının basılması, sınav ekranlarının sınav merkezlerine ulaşımının sağlanması, sınav güvenliği ve organizasyonu için yapılan harcamalar, sınavın gerçekleştirilmesi esnasında görev alan kişilere yapılan ödemeler, yatırım harcamaları, maaş ve sosyal güvenlik giderleri dahil olmak üzere ÖSYM Başkanlığı'na bağlı personellerin giderleri, elektrik, su, ısınma, ulaşım, mal/hizmet alımları dahil ÖSYM Başkanlığı'na ait her türlü kurumsal giderler sınava girecek adaylardan tahsil edilen ücretlerle karşılanmaktadır. Ancak bu durum hukuka ve hakkaniyete aykırı durumların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır.

EĞİTİMDE EŞİTSİZLİĞE YOL AÇIYOR!

ÖSYM Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen sınavlar, adaylar açısından büyük bir haizdir. Hayatlarını idame ettirmek için; bir meslek sahibi olabilmek için ya da istenilen yerde istenilen eğitimi alabilmeleri için adayların yapılan sınavlara katılımları zorunludur. Öncelikle Yükseköğretim Kurumu Sınavları, sonrasında Kamu Personeli Seçme Sınavları, Dikey Geçiş Sınavı, Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı gibi birçok sınava katılan adaylar her bir sınav için ayrı bir sınav giriş ücreti ödemektedir. Ancak maddi yoksunluğu bulunan kişiler, kimi zaman sınav giriş ücretlerinden dolayı sınava girmekten vazgeçebilmektedir. T.C. Anayasası'nın 2. maddesi: "Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangçta belirlenen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. TC Anayasası'nın 10. maddesi 'Herkes dil, din, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetmeksizin kanun önünde eşittir.'hükmüne havidir. Anayasamızın hükümleri esas alındığında kişilerin belirlenen sınav ücretlerinden dolayı sınavlara katılamaması, kişiler arasında eşitsizliğe sebep olmakta; eğitim hakkının ihlaline yol açmaktadır. Temel hak ve hürriyetlere zarar vermektedir ve sosyal devlet ilkesi ile tamamen çelişmektedir.

İNDİRİM YERİNE ZAM YAPILDI!

Ülkemizde ve dünyada görülen; etkisi hala devam eden Covid-19 salgını hastalığı ile ilgili alınan tedbirler, birçok vatandaşın ekonomik olarak zor durumda kalmasına sebep olmuştur. Birçok vatandaşımız işsiz kalmış, eksik ödemelerle çalışmak zorunda kalmışlardır. Ekonomik olarak geçimini dahi sürdüremeyen hanelerimizde ÖSYM Başkanlığı tarafından hazırlanan sınavlara katılması gereken öğrenciler, vatandaşlar bulunmaktadır. Covid-19 tedbirleri göz önüne alınarak sosyal devlet ilkesi gereğince sınav giriş ücretlerinde indirim yapılması gerekirken zam yapılmaktadır. Hem anayasamızın yukarıdaki belirtilen maddeleri gereğince hem de İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 26. madde gereğince, yine Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine ek 1 No'lu Protokolün 2. maddesi gereğince hükümleri esas alındığında ülkemizdeki hiçbir öğrencinin, vatandaşın maddi yoksunluk nedeniyle sınava katılamaması kabul edilemez niteliktedir. Sınav giriş ücretlerinin adaylardan tahsil edilmemesi gerekmektedir. İşbu kanun teklifimizle de kişilerin eğitim hakkının ihlaline sebep işbu durumun ortadan kaldırılmasını hedeflemektedir.

ÖSYM tarafından uygulanan sınav ücretlerinin kaldırılmasına yönelik kanun teklifi bu gerekçeyle meclise sunuldu. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal tarafından hazırlanan kanun teklifi için komisyonda görüşmeler devam ediyor. Kanun teklifinin kabul edilmesi durumunda artık ÖSYM sınavları için başvuru ücreti ödenmeyecek.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER