Jandarma Astsubay ve Subay Alımları Başladı! Lise Mezunu JAMYO JSGF

Lise mezunu jandarma adayları için astsubay ve subay başvuruları 2021 yılında başladı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi (JSGF) ve Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu (JAMYO) bünyesinde astsubay ve subay alımları yapılacak.

Jandarma Astsubay ve Subay Alımları Başladı! Lise Mezunu JAMYO JSGF

Binlerce kişinin yakından takip ettiği 2021 yılı jandarma subay astsubay alımlarıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. ÖSYM tarafından yayımlanan YKS başvuru klavuzuyla birlikte jandarma astsubay subay alımlarının şartları belli oldu. Yapılan açıklamaya göre lise mezunu kişiler için Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu (JAMYO) ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi (JSGF) bünyesinde alımlar gerçekleştirilecek.

Kabul alan öğrenciler İngilizce hazırlık bölümü okuyacaklar. İngilizce muafiyet sınavını geçen adaylar ise direkt birinci sınıftan başlayabilecekler. Üstelik başarılı öğrenciler proje bazlı olarak yurtdışında ingilizce eğitimine de gönderilmektedir. Binlerce kişinin merakla beklediği lise mezunu jandarma astsubay ve subay alımları 2021 yılında tüm şartlarıyla ilan edildi.

Astsubay olmak isteyenler TYT, subaylık için ise AYT'ye başvuru yapmak gerekecek.

Aşağıdaki şartları sağlayan adamlar 2021 yılında jandarma astsubay ve subaylık alımlarına başvuru yapabilecekler.

"1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

2. Evli, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadın veya erkek ile nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

3. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, başvuru yapılan yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla yirmi bir (21) yaşını bitirmemiş olmak,

4. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen şartları taşımak, Yönetmeliğin öğrenci adaylarında aranacak sağlık yeteneklerine ilişkin bölümünde gösterilen sağlık koşullarına sahip olmak ve sevk edileceği Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş hastanelerden “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Fakülte Öğrenci Adayı Olur” ile “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almak,

5. Milli Savunma Üniversitesinin, 2021 yılı öğrenci temini kapsamında, TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre alınmış olan ‘Askeri Öğrenci Olur’ raporları, Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesine başvuruda da geçerli sayılacaktır.

6. Başvuru yapılan yıl YKS’ye [JAMYO için Temel Yeterlilik Testine (TYT), Fakülte için ise Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testlerine (AYT)] katılmış ve belirlenen taban puanı veya üzerinde puan almış olmak (Şehit ve gazi eş ve çocukları için belirlenen taban puanın en az % 80’ini almış olmak),

7. Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi ile JAMYO’ya alınacak şehit ve gazi eş ve çocukları için belirli oranda kontenjan ayrılacaktır.

8. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

9. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

10. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “Genel Ahlaka Karşı Suçlar” başlıklı Yedinci Bölümdeki suçları işlememiş olmak, bu suçlardan hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

11. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

12. Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturması bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

13. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

14. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak, 15. Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler hariç; herhangi bir nedenle askeri okullardan, Emniyet Teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak, 16. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasa dışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, katılmamış ve bu örgütleri desteklememiş olmak. 17. Bakanlar Kurulu kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı ve iltisakı bulunmamak, 18. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak,

19. Lise veya dengi okullardan mezun olmuş ya da başvuru yapılan yıl YKS’nin yapılmasını müteakip belirlenecek geçici kayıt tarihinden önce lise veya dengi okullardan mezun olabilecek durumda olmak,

20. Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının yurt içinde geçerli olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak,

21. JSGF ile JAMYO’ya karşı uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek (18 yaşından büyük olanlar için kefil göstermek),

22. JSGF ile JAMYO’ya giriş için yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,

23. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Fakülte ve Meslek Yüksek Okulları Temin Yönetmeliği’nde belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek,

24. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Fakülte ve Meslek Yüksek Okulları Temin Yönetmeliği’nde belirtilen diğer şartlara sahip olmak,

25. JSGF ile JAMYO seçim aşamalarına katılmak veya bu aşamaların herhangi birinde elenmek/ayrılmak diğer yükseköğretim programları için kayıt yaptırmaya engel oluşturmamaktadır.

26. İçişleri Bakanlığı, Kılavuz’un bu bilgilerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar."

2021 yılı jandarma astsubay ve subay alımları ÖSYM'nin paylaştığı klavuzla netliğe kavuştu.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER