İşçilere Güzel Haber! Zorunlu Emeklilik Şartı Kaldırılıyor

Sürekli işçi kadrosuna alınan vatandaşlarımıza güzel haber geldi. Milletvekili İsmail Koncuk tarafından meclis gündemine getirilen zorunlu emekliliğin kaldırılması konusu komisyonda görüşülüyor.

İşçilere Güzel Haber! Zorunlu Emeklilik Şartı Kaldırılıyor

Adana Bağımsız Milletvekili İsmail Koncuk işçilerin zorunlu emeklilik durumunu meclis gündemine taşıdı. Kanun teklifi kabul edilirse artık yaşını dolduran işçiler zorun olarak emekli edilmeyecek. Meclis gündemine getirilen yeni kanun teklifinin detayları ise şu şekilde:

Kanun Teklifinin Gerekçesi:

01.04.2018 tarihinde 696 sayılı KHK ile sürekli işçi kadrosuna alınan işçilere uygulanan ve Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan toplu iş sözleşmesi 31.10.2020 tarihinde sona ermiştir. 01.11.2020 tarihinden itibaren iş kolları değişmiş, asıl iş kollarına geçişleri sağlanmıştır. Bununla birlikte yetkili sendikaya üyeliklerini yapıp ilk defa toplu iş sözleşmesine dâhil oldular.

696 sayılı KHK'nin 127 maddesi ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı KHK'ye eklenen geçici 23. Maddesinin beşinci fıkrasının "...Sürekli işçi kadrolarına geçirilenler, birincifıkrada öngörülen şartlan taşıdıkları sürece ve çalıştırıldıkları teşkilat ve birimlerde geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilebilir. Bunların istihdam süreleri hiçbir şekilde sosyal güvenlik kurumlarından emeklilik yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazandıkları tarihi geçemez...” şeklindeki hükmüne göre, 01.04.2018 tarihinden sonra kadroya alınan işçiler; emekliliklerini hak ettikleri tarihte, zorunlu olarak emekli edilmektedir. 696 sayılı KHK ile sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçiler dışındaki sürekli işçi kadrosunda bulunan işçilerin böyle bir sorunu bulunmamaktadır.

Anayasanın 10.maddesinde öngörülen eşitlik ilkesi, hukuksal durumları aynı olanlar için söz konusudur. Eşitlik ilkesinin amacı, aynı durumda bulunan kişilerin yasalarca aynı işleme bağlı tutulmalarını sağlamak ve kişilere yasa karşısında ayrım yapılmasını ve ayrıcalık tanınmasını önlemektir. Bu ilkeyle, aynı durumda bulunan kimi kişi ve topluluklara ayrı kurallar uygulanarak yasa karşısında eşitliğin ihlali yasaklanmıştır. Bu ilkesinin idare hukuku bakımından doğurduğu sonuçlardan biri Anayasa'da yer alan açık düzenleme uyarınca idari işlemlerin kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak tesis edilmesi gerekliliğidir. 

MADDE GEREKÇESİ:

MADDE I- 27/6/1989 tarihli ve "375 sayılı KHK'nin geçici 23. Maddesinin beşincifıkrası, " 5510 sayılı Kanunun 102. maddesi birinci fıkrası "n” alt bendi ve 4857 sayılı iş kanunun "Çalışma Koşullarında Değişiklik ve İş Sözleşmesinin Feshi” başlıklı 22. Maddesi ile de çelişmektedir. İşçinin hakkını korumak ve ilerde mağduriyet yaşamasını engellemek için "375 sayılı KHK'nin geçici 23.   maddesinin "beşincifıkrasının"yürürlükten kaldırılması” uygun görülmüştür.

Meclise sunulan yeni kanun teklifinin kabul edilmesi halinde işçilerin zorunlu emeklilik durumu ortadan kaldırılmış olacak.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Engelli
Engelli - 2 hafta Önce

2018`DE çıkarılan KHK 696'lı engelliler 35-40 Yașında 15 yıl sgk ile zorunlu ișine son veriliyor
SADECE
Khk 696 ile genç ENGELLİNİN yaștan emekli olma hakkını
YOK ettiniz
EȘİTSİZLİĞE neden olan madde iptal EDİLSİN
Genç engellileri yaștan emekli olmak tan mahrum eden kaç ülke var

Engelli
Engelli - 2 hafta Önce

2018`DE çıkarılan KHK 696'lı engelliler 35-40 Yașında 15 yıl sgk ile zorunlu ișine son veriliyor
SADECE
Khk 696 ile genç ENGELLİNİN yaștan emekli olma hakkını
YOK ettiniz
EȘİTSİZLİĞE neden olan madde iptal EDİLSİN
Genç engellileri yaștan emekli olmak tan mahrum eden kaç ülke var

Kulhakı
Kulhakı - 1 hafta Önce

Akp kendi dıșındaki tüm kanun teklifleri red ediyor mhp dahi kanun teklifi verse yine teklif red ediliyor zorunlu emeklilikle bizi ișsiz birakanlar seçimde ișsiz olacak tir

SIRADAKİ HABER