İşçilere Güzel Haber! 5 Gün, 7 Gün ve 10 Gün Ücretli İzin Hakkı Geliyor

İşçilerin izin haklarıyla ilgili yeni düzenleme mecliste görüşülmeye başlandı. CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in komisyona sunduğu yeni kanun teklifiyle işçilere 5 gün, 7 gün ve 10 gün ücretli izin hakkı tanınacak.

İşçilere Güzel Haber! 5 Gün, 7 Gün ve 10 Gün Ücretli İzin Hakkı Geliyor

Memurlara tanınan mazeret izni hakkının işçilere de tanınması için çalışmalar başladı. Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin işçilerin mazeret izni hakkındaki problemlerini meclis gündemine taşıdı. İşçilere ölüm ve doğum zamanlarında ücretli izin verilmesi hakkında çalışmalar başladı. Komisyona sunulan yeni kanun teklifinin detayları şu şekilde:

Meclise sunulan kanun teklifinin gerekçesi olarak: Türkiye'de çalışma hayatını düzenleyen temel kanunlardan birisi İş Kanunu'dur. Kanunun 1. Maddesi "Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir." diyerek; kanun kapsamını belirlemiştir. Bu çerçevede görüldüğü üzere işçilerin çalışma şartları ile çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklar, kanunun yetkisini ortaya koymaktadır.

Normlar hiyerarşisinin iç hukuk metninde en başında yer alan Anayasa ülkedeki tüm yasaların Anayasa'nın üstünlüğünü kabul etmesini emreder. Nitekim, Meclis komisyonlarında yürütülen kanunlara ilişkin tartışmalarda gelen kanun teklifinin her şeyden önce Anayasa'ya uygunluğunu değerlendirmek asli görevdir. Bu durum, yapılacak kanunlaştırma sürecinin Anayasa'ya aykırı bir nitelik taşımamasını amaçlar.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 10. maddesinde yer alan "Kanun Önünde Eşitlik" başlığı içeriği itibariyle ülkedeki herkesin ve tüzel kişilerin Anayasa'dan doğan eşitlik haklarına sahip olduğunu anlatır. Bunu yaparkende anlatılan maddede "Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetmeksizin kanun önünde eşittir. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadır." hükmünü inşa eder. Bu kapsamda, eşitlik kişinin sıkı sıkıya sahip olduğu haklardan birisi olarak değerlendirilirken, devlete bu hakkın korunması konusunda zorunluluk ve yükümlülük atfeder.

Memur, idari bir sisteme bağlı olarak kamu hizmetini yapmakla görevlendirilen meslek grubuna verilen isimdir. Ve özlük hakları genel olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda ele alınır. Bununla birlikte özel sektör çalışanları ise genel olarak 4857 sayılı İş Kanunu'na tabidirler.

"EŞİTSİZLİK SÖZ KONUSU"

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 104'üncü maddesi mazeret izinlerinde memura tanınan haklar tarif eder. Buna karşın 4857 sayılı İş Kanunu da işçilere tanınan mazeret izinlerini tarif eder. Her iki kanunun ilgili maddelerine bakıldığında süre yönünden bir eşitsizlik söz konusudur. İşçiye tanınan mazeret izni kendi yaşamı dolayısıyla zorunlu mazeret süreci içerisinde uygulaması gereken hukuki işlemler ve sosyal yaşamındaki değişiklikleri bir an evvel gerçekleştirmesi için verilen bir izindir.

5 GÜN, 7 GÜN VE 10 GÜN ÜCRETLİ İZİN

İşçinin evlenmesi veya evlat edinmesi yahut ana ya da babasının, kardeşinin, çocuğunun ölümü halinde verilen süreler; bu hukuki ve sosyal yaşamı kapsayan işlemlerin gerçekleştirilmesini maalesef mümkün kılamamaktadır.

Verilen kanun teklifi ile, işçinin evlenmesi veya evlat edinmesi, ana ve babasının yahut eşinin, kardeşinin çocuğunun ölümü halinde 7 gün, eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü halinde 5 gün, eşinin doğum yapması halinde ise 10 gün ücretli izin verilerek sosyal hayatının korunması ve mazeret izni çerçevesinde Devlet Memurları Kanunu'nda memurlara tanınan süreler çerçevesinde faydalandırılması amaçlanmaktadır.

iscilere-ucretli-izin-hakki-kanun-teklifi-meclise-verildi

İşçilerin mazeret izni konusunda yaşadığı problemleri meclis gündemine taşıyan CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, konu hakkında bu şekilde bir kanun teklifi sundu. Komisyona sunulan kanun teklifinin oy çoğunluğula kabul edilmesi durumunda yeni yılda işçilere mazeret izni uygulaması başlayacak. İşçiler birinci derece akrabalarının ölümünde 7 gün ücretli izin hakkına, eşlerinin birinci derece akrabalarının ölümünde 5 gün izin hakkına, çocuk sahibi olmak durumlarında ise 10 gün ücretli izin hakkına sahip olacaklar.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER