İnsan Hakları Eylem Planı duyurulacak! İşte 11 ilke ve 9 amaç...

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yarın duyurulacak olan İnsan Hakları Eylem Planı, 11 temel ilke ve 9 amaçtan oluşuyor. 

İnsan Hakları Eylem Planı duyurulacak! İşte 11 ilke ve 9 amaç...

Ekonomi ve hukuk alanlarında reform dalgasının başlatıldığını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı'nın 2 Mart Salı günü duyurulacağını söylemişti. Söz konusu plan, 2 Mart Salı günü Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan program ile duyurulacak. Programda siyasi parti liderleri de yer alacak. 

İnsan Hakları Eylem Planı'nın duyurulacağı programda yer alacak diğer kişiler de şöyle:

- TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) Başkanı Şentop,

- Cumhurbaşkanlığı Kabinesi mensupları,

- Yüksek yargı başkanları,

- Gayrimüslim cemaat liderleri,

- Büyükelçiler,

- BM (Birleşmiş Milletler) temsilcileri,

- AB (Avrupa Birliği) temsilcileri,

- AİHM (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) temsilcileri,

- Rektörler,

- Sivil toplum kuruluşlarının başkanları,

- Dekanlar,

- Akademisyenler,

- Basın mensupları,

- Hukukçular.

11 temel ilke ve 9 amaç var!

İnsan Hakları Eylem Planı'nda 11 temel ilke ve 9 amaç var. 

Temel ilkeler şu şekilde:

1) İnsanlar doğuştan vazgeçilmez haklara sahiptir ve bu haklarla yaşarlar. Devlet, söz konusu hakları muhafaza etme ve geliştirme görevine sahiptir.

2) Tüm hakların özü olarak insan onuru, hukukun etkili şekilde koruması altında bulunur. 

3) Mezhep, din, felsefi görüş, siyasi fikir, cinsiyet, renk, ırk, dil ve benzeri nedenler temelinde asla ayrımcılık yapılmadan tüm vatandaşlar yargı önünde eşittir. 

4) Kamu hizmetlerinin bütün vatandaşlara doğru, objektif ve eşit şekilde sunulması gereklidir. Bu durum, tüm yönetsel çalışmaların temel niteliğidir.

5) Endişeye neden olmayacak biçimde mevzuat, tahmin edilebilir, kesin, açık ve anlaşılır kurallara sahiptir. Söz konusu kurallar, kamu otoriteleri tarafından hukuk güvenliği göz önünde bulundurularak uygulanır. 

6) Kazanılmış hakların muhafaza edilmesi ve hukuki güvenlik ilkesini ihlâl edecek biçimde sözleşme özgürlüğüne asla müdahalede bulunulamaz.

7) Çalışma ve girişim özgürlüğü, devlet tarafından sosyal devlet ilkesi ve rekabete dayalı olarak serbest piyasa kuralları kapsamında muhafaza edilir ve geliştirilir.

8) İdari işleyiş ve adli işleyiş; ceza sorumluluğunun kişiselliği, lekelenmeme hakkı ve masumiyet karinesi prensiplerini muhafaza eden ve kuvvetlendiren bir tutum sergiler.

9) Hiçbir vatandaş fikirleri ya da eleştirileri yüzünden özgürlüğünden mahrum edilemez. 

10) Hukuk devleti tarafsız ve bağımsız yargı ile muhafaza edilir. Adalet ile hak ve özgürlüklerin güvencesi olarak hukuk devleti tüm alanlarda sağlamlaştırılır. 

11) Haklarına aykırı davranıldığını ileri süren tüm vatandaşlar, hukuki yollara zorlanmadan başvurabilmelidir. Bu durum, hak ve özgürlüklere yönelik saygının merkezinde yer alır. 

Amaçlar ise şöyle:

1) Daha kuvvetli bir insan hakları koruma sisteminin getirilmesi

2) Adil yargılanma hakkı ile yargı bağımsızlığına güç kazandırılması

3) Şeffaflık ve hukuki tahmin edilebilirlik

4) Din, örgütlenme ve ifade hürriyetlerinin muhafaza edilmesi ve geliştirilmesi

5) Kişi güvenliği ile özgürlüğüne güç kazandırılması

6) Kişinin özel yaşamı ile manevi ve maddi bütünlüğünün garanti altına alınması 

7) Mülkiyet hakkının daha etkili şekilde muhafaza edilmesi

8) Toplumsal refaha güç kazandırılması ve kırılgan kesimlerin koruma altına alınması 

9) İnsan haklarına ilişkin hem toplumsal hem de üst düzey idari farkındalık oluşturulması

Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2021, 13:18
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER