İkinci El Satışa ' Belge' Şartı Getirildi

İstanbul Valiliği resmi sitesi tarafından  yapılan açıklamada, ikinci el eşyalara ilişkin ve dikkat edilmesi gereken hususları anlatan bir açıklama yayımladı.

İkinci El Satışa ' Belge' Şartı Getirildi

İstanbul Valiliği, hurda ve ikinci el malzeme alım satımlarında riayet edilmesi gereken hususlara dair duyuru yayımladı.

İstanbul Valiliği resmi sitesi tarafından  yapılan açıklamada, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamanın, temel hak ve hürriyetlerini korumanın devletin asli görev ve sorumluluklarından olduğu belirtildi.

Yapılan duyuruda,  Türkiye Cumhuriyeti  en baştan kolluk kuvvetleri olmak üzere görevli tüm kurumları  aracılığı ile toplumda huzur ve sükunu bozan her türlü suç ve suçluyla mücadele ettiği, vatandaşların günlük hayatlarında  herhangi bir aksama veya sıkıntı olmaksızın idamesine ilişkin her türlü tedbirin  alındığı belirtildi.

Vatandaşlar için maddi ve manevi zararlara, kişilerin kendilerini güvende hissetmemesine ve suç kaygısının çoğalmasına sebep olarak genel asayişi olumsuz  şekilde etkileyen hırsızlığın, en başta kolluk birimlerince alınan önlemler ve olayların aydınlatılmasında gösterilen gayretler  neticesinde son zamanlarda  azalmaya başlasa da,  ülkemizde çok sık bir şekilde karşılaşan  kolluk kuvvetleri aracılığı ile çözüme kavuşturulan, asayiş olayları arasında yer aldığı  belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hırsızlık suçuna konu eşyanın ikinci el piyasasında alım satımı hırsızlığın neden olduğu maddi manevi zararları artırmakta ve adli birimlerce olayların aydınlatılmasını engelleyebilmektedir.

Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda bir suç olarak yer almakla birlikte çalıntı eşyaların çabuk el ve yer değiştirmesi, ikinci el piyasasında herhangi bir kayıt tutulmadan ve belge olmadan alış satışının yapılabilmesi çalıntı eşyalara ulaşılmasını ve şüphelilerin tespitini zorlaştırmaktadır." Açıklaması yapıldı.  Yapılan açıklama ile artık ikinci el eşya için belge istenecek. 

"- Hurda alım ve satımı üzerinden faaliyet gösteren hurda satan ve satın alan kişi/kişilerin kimlik ve adres bilgilerini, eşya miktar ve özelliklerini belirtir İkinci El Malzeme Alım Satım Belgesi'nin tanzim edilmesi,

- Elektronik eşya ve beyaz eşya olarak tabir edilen (cep telefonu, bilgisayar, tablet, fotoğraf makinesi, televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, akü, bakır malzeme vb.) eşyaları ikinci el olarak alım ve satım üzerine faaliyet gösteren iş yerlerinde eşyayı satan ve satın alan kişi/kişilere ait kimlik ve adres bilgileri ile alışveriş işlemini gerçekleştirdiği tarih bilgilerinin, eşya miktar ve özelliklerini belirtir İkinci El Malzeme Alım Satım Belgesi'nin tanzim edilmesi veya eşya ile ilgili fatura alınması, kolluk kuvvetleri tarafından istenilmesi durumunda formun veya faturanın ibraz edilmesi,- İkinci el eşyaların alım/satımı sırasında ilk fatura veya belgenin ibraz edilmesi,

- Hurda ve ikinci el eşya alım satımlarının kayıt altına alınması, işletmeler tarafından envanter listesinin tutulması,

- Hurda ve ikinci el eşya alım satımı yapan iş yeri ve işletmelerin iç ve dış kısmına güvenlik kamera ve kayıt sisteminin kurulması,

- Seyyar hurdacılık yapan kişilerin Mahalli İdareler veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden gerekli belgeleri alması ve istenildiği takdirde yetkililere ibraz etmesi, gerektiği.

- Reşit olmayan kişilere, yanlarında velileri bulunmadığı sürece eşya alımı ve satımı yapılmaması,

- Tanzim edilen İkinci El Malzeme Alım Satım Belgesinin 1 yıl süre ile saklanması, hususlarına riayet edecektir."

Başta kolluk, zabıta birimleri olmak üzere yetkili birimlerce denetim faaliyetlerine ağırlık verileceği, yapılan denetimler sırasında aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde adli ve idari işlemler yapılarak, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesinde öngörülen idari para cezasının uygulanacağı belirtilen duyuruda, kararın yayım tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği bildirildi.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER