Cumhurbaşkanı Onayladı! 10 Yıllık Masrafları Türkiye Karşılayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası arasında İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezi'nin Türkiye'de kurulmasına ilişkin kanun teklifini onayladı. Merkez'in 10 yıllık fark masrafları Türkiye tarafından karşılanacak ve vergi muafiyeti hakları verilecek.

Cumhurbaşkanı Onayladı! 10 Yıllık Masrafları Türkiye Karşılayacak

Ak Parti Milletvekili Mustafa Şentop tarafından sunulan kanun teklifi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Yeni kanun teklifi kapsamında Türkiye'de kurulacak İslam İşbirliği Teşkilatı Merkezi'nin 10 yıllık fark masrafları ülkemizce karşılanacak ve merkeze bir çok muafiyet imkanı sunulacak. İlgili kanun teklifinin gerekçesi ve muafiyet ayrıntıları şu şekilde:

Gerekçe: Tahkim sistemi; gizlilik prensibine dayanması, hakemlerin konularında uzman olması, kararların icra edilebilir nitelikte olması ile zaman ve maliyet tasarrufu sağlaması gibi nedenlerle ticaret erbabı tarafından aktif olarak kullanılabilen bir sistemdir. Tahkim sistemi, ticaret ve yatırım ortamının öngörülebilirliği açısından olumlu bir faktör olarak algılanmaktadır.

Dünyada çeşitli tahkim merkezleri bulunmaktadır. Ülkemizde de tahkim alanında kuruluşlar bulunmakta olup bunların sayısının arttırılması, bu alanda ülkemizin lider bir konuma gelmesi hedeflenmektedir.

Bilindiği üzere, üyesi olduğumuz İslam İşbirliği Teşkilatı(İİT) çatısı altındaki faaliyetlere ülkemizce önem atfedilip aktif katılım sağlanmakta; İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezleri ile İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi gibi önemli İİT kuruluşlarına ülkemiz tarafından ev sahipliği yapılmaktadır.

İİT üyesi ülkelerdeki firmaların kendi aralarındaki uyuşmazlıkları çözmek için Teşkilata üye olmayan ülkelerdeki tahkim merkezlerine başvurmaları, Teşkilat içinde kalabilecek büyük bir kaynağın bu ülkelere aktarılmasına sebep olmaktadır. Bu durumun önüne geçmek maksadıyla, 2016 yılında gerçekleştirilen 13 üncü İİT Zirvesinde ülkemiz tarafından İİT Tahkim Merkezi kurulması önerilmiştir. Bahse konu teklif, 2016-2018 yıllarında gerçekleştirilen 32,33 ve 34 üncü İİT Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi ve 43,44 ve 45 inci İİT Dışişleri Bakanları Konseyi toplantılarında olumlu karşılanmış ve aynı yönde kararlar alınmıştır.

Tahkim Merkezinin kuruluş çalışmaları kapsamında İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası (İTSTO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile birlikte Nisan ve Temmuz 2018'de iki görev gücü toplantısı gerçekleştirmiş ve Tahkim Merkezi Tüzüğü hazırlanmıştır. Tüzük, 2-5 Mart 2019 tarihinde düzenlenen İTSTO Genel Kurulunda onaylanmıştır. Tüzükte Tahkim Merkezinin İstanbul'da kurulması karara bağlanmıştır.

Bu itibarla, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası Arasında, İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezi'nin Türkiye'de Kurulması Hakkında Anlaşma" 27 Kasım 2019 tarihinde İstanbul'da imzalanmıştır.

Anlaşma ile esas olarak, Merkez ve Merkez görevlilerinin ülkemizdeki statülerinin düzenlenmesis amaçlanmaktadır. Anlaşma kapsamında, Merkezin ve Merkez görevlilerinin, görevleri çerçevesinde yapacağı iş ve işlemlerle ilgili bazı muafiyet ve imtiyazlardan faydalanmaları öngörülmektedir. Anlaşmada ayrıca Merkezin kuruluş işlemlerinin TOBB tarafından yürütüleceğine ve Merkezin gelirlerinin giderlerini karşılayamadığı hallerde oluşacak farkın azami 10 yıl süreyle ülkemizce karşılanacağına ilişkin hükümler bulunmaktadır.

Tahkim Merkezinin İstanbul'da kurulmasının İİT üyesi ülkelerle ilişkilerimizin gelişmesine katkı sağlayacağı, uzun vadede ülkemiz ekonomisine olumlu etkilerinin olacağı ve tahkim alanında ülkemizin konumunu daha ileri taşıyacağı değerlendirilmektedir.

turkiye-iit-arasinda-anlasma-10-yillik-masrafi-turkiye-karsilayacak

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop tarafından sunulan kanun teklifi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı. Erdoğan 3 Ocak tarihinde;

27 Kasım 2019 tarihinde İstanbul'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası Arasında, İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezi'nin Türkiye'de Kurulması Hakkında Anlaşma" yı Anayasanın 90 ıncı madde gereğince onaylanmasını uygun bulmak üzere ilişikte bilginize sunarım. İfadeleriyle onayladı.

MUAFİYETLER VE İMTİYAZLAR DİKKAT ÇEKTİ!

Anlaşmanın dördüncü maddesinde yer alan muafiyetler ve imtiyazlar bölümü dikkat çekti. Merkezlerde görev yapacak kişiler için tanınacak ayrıcalıklar şu şekilde:

MADDE 4 - (1) Bu anlaşma uyarınca, ev sahibi ülke vatandaşı olmayan veya ev sahibi ülkeye daimi mukim olmayan Merkez görevlileri ile ilgili olarak; 

a) Merkez tarafından ödenen maaşlar, ücretler, huzur hakları ve ikramiyeler vergiden muaftır.

b) Ev sahibi ülkede ilk kez göreve başladıktan sonra 6 ay içinde ithal edilen ev eşyaları ve kişisel eşyalar; ev sahibi ülkede göreve başladıktan sonra aile başına ihal edilen ya da satın alınan bir adet taşıt araç gümrük vergileri ile doğrudan ve dolayı tüm vergilerden muaftır.

(2) Ev sahibi ülkenin yetkili makamları, ev sahibi ülke vatandaşı olmayan veya ev sahibi ülkede daimi mukim olmayan Merkez görevlilerinin;

  •  Ev sahibi ülke çerçevesindeki eşleri
  •  Reşit olmayan çocukları
  •  25 yaşın altında, ev sahibi ülke tarafından tanınan bir üniversite veya yüksek öğretim kurumuna kayıtlı evli olmayan çocuklar
  •  Bakmaya yükümlü oldukları ebeveynleri ile
  •  Bakmakla yükümlü olunan, zihinsel veya bedensel engelli diğer aile üyeleri

için ikamet izni kolaylığı sağlanacaktır. Merkez görevlilerinin aile bireyleri, ev sahibi ülkede istihdam edilmeleri veya gelir getirici faaliyette bulunmaları halinde muafiyet imtiyazlarından faydalanamayacaktır.

(3) Merkezin ve onun varlıklarının, Tüzükte düzenlenen Merkezin amaçlarını gerçekleştirmesi kapsamında sağlayacağı mal ve hizmetlerden edeceği gelirleri, malları, faaliyetleri ve işlemleri, motorlu taşıtlar vergisi, damga vergisi, harçlar, katma değer vergisi, özel tüketim vergisi dahil dolaylı ve doğrudan tüm vergilerden muaftır.

(4) Merkez, resmi kullanımı için ithal veya ihraç edeceği mal ve hizmetlere ilişkin olarak gümrük vergisi, diğer vergiler veya harçlar ile benzeri mal yükümlülüklerinden muaftır.

(5) Bu muafiyet kapsamında ihal edilen veya satın alınan mallar ev sahibi ülkede ilgili vergi ve harçlar ödenmeden satılamaz, devredilemez, kiralanamaz veya başka bir şekilde elden çıkarılamaz. Bu muafiyet kapsamında ithal edilen veya satın alınan malların elden çıkarılması ancak ev sahibi ülkenin izniyle mümkündür.

(6) Taşınır veya taşınmazların satış işlemleriyle ilgili olarak, Merkeze herhangi bir vergi muafiyeti uygulanmaz.

(7) Merkez, görevlileri ile yapacağı sözleşmelerde ve amaçlarını gerçekleştirmesi kapsamında temin edeceği veya sunacağı mal ve hizmetlerle ile ilgili iş ve işlemlerde dövizle sözleşme yapılmasına ilişkin kısıtlamalara tabi değildir.

(8) Merkez, ev sahibi ülke yasalarına ve Merkezin amaçlarına uygun olmak kaydıyla, herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın, fonlara, nakde veya her türlü ticari senede sahip olarak bunları kullanabilir ve her türlü para biriminde hesap bulundurup işletebilir ve sahip olduğu herhangi bir para birimini dilediği başka para birimine çevirebilir.

(9) Merkez, amaçlarının gerçekleştirilmesinde; ev sahibi ülkeden ve/veya bir başka ülkeden hizmet aldığı şahıslara / şahıslardan fon veya döviz göndermekte /almakta serbesttir.

(10) Merkezde görevli ev sahibi ülke vatandaşları veya ev sahibi ülke vatandaşı olmamakla birlikte, ev sahibi ülkede daimi mukim olan yerel personel iş ve sosyal güvenlik mevzuatı bakımından ev sahibi ülke hukukuna tabidir. Bu hususlarda bir anlaşmazlık çıkması durumunda, ev sahibi ülke mahkemeleri yetkili olacaktır.

MASRAF FARKINI 10 YIL TÜRKİYE KARŞILAYACAK!

6 ıncı maddenin ikinci bendi gereği; Merkezin kuruluş masrafları TOBB tarafından, faaliyete geçmesinin ardından Merkezin gelirlerinin giderlerini karşılayamadığı hallerde oluşacak fark ise azami 10 yıl süreyle ev sahibi ülke tarafından karşılanır.

İlgili kanun teklifinin tüm maddeleri ve ayrıntılarına buradan ulaşabilirsiniz.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Kaan77
Kaan77 - 7 gün Önce

Ya nsanlar borç harçtan kırılıyor millet kuru ekmek parası zamma çalışıyor millet bitik durumda türkiyenin borcu dağlar olmuş hala bu halkı sömürüp dışarı yediriyor bu hükümet vAllaha billahi kendi halkının düşmanı

Aysel doğan
Aysel doğan - 7 gün Önce

Nereden hangi kaynaklardan bunu yapmayı düşünüyorsunuz emekliye verdiğiniz 3 kuraştan mı kesinti yapılacak

SIRADAKİ HABER