3577 Lira Altında Geliri Olanların Kirası Devlet Tarafından Ödenecek!

Brüt asgari ücretin altında geliri olan aileler için ücretsiz konut desteği çalışmaları başladı. CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal tarafından meclise sunulan yeni kanun teklifiyle, geçim sorunu yaşayan vatandaşlara kira desteği verilmesi hedefleniyor.

3577 Lira Altında Geliri Olanların Kirası Devlet Tarafından Ödenecek!

Pandemi nedeniyle geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımız için yeni bir çözüm önerisi CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal'dan geldi. Topal brüt asgari ücretin altında geliri olan ailelere devlet tarafından kira desteği verilmesi için harekete geçti. Meclise sunulan yeni kanun teklifi komisyondan geçerse ihtiyaç sahibi ailelerin kira ödemeleri devlet tarafından yapılacak. Kira desteği hakkındaki kanun teklifinin detayları ise şu şekilde:

ASGARİ ÜCRET ALTINDAKİLERE KİRA DESTEĞİ

Kanun teklifinin gerekçesi: Anayasamızın 5'inci maddesi Devletin temel amaç ve görevleri, başlığı ile 'kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.' denmektedir.

Türkiye'de yaşanan ekonomik sıkıntılar, sosyal güvenceden yoksun yurttaşları zor duruma sokmaktadır. Devlet, bir taraftan evlenmeyi ve 3 çocuk yapmayı söylem olarak teşvik ederken, diğer taraftan iş olanağı olmayan, herhangi bir konut sahibi de olmayan yurttaşları sokağa terk etmektedir. Barınma temel bir sorundur. Bizim Anayasamızda sosyal devlet ilkesi gereği güvence altına. Anayasada yurttaşların huzur ve güvenini sağlamak kamu erkine yüklenmiş bir görevdir.

Bu yasa teklifinin hazırlanmasındaki amaç devletin; sosyal devlet ilkesine uygun olarak yoksul yurttaşlarına sahip çıkmasını, yasalarla koruma altına almak ve uygulamaya sokmaktır.

asgari-ucretliye-kira-destegi

AİLE OLMA ŞARTI VAR!

Yoksul yurttaşlara konut tahsis edilmesi hakkında kanun teklifinin maddeleri ise şu şekildedir;

Madde 1 - Devlet, yaşamlarını kendi gelirleri ile idame ettiremeyen, aylık hane geliri brüt asgari ücretin altında olan, hiç bir işte çalışamayan, iş aramasına rağmen düzenli çalışacak iş bulamayan, yurttaşlara konut tahsis eder. Konut tahsisinde aile olma şartı aranır.

Madde 2- Tahsis edilecek konutların, hak sahiplerinin bulunduğu illerde veya hak sahiplerince kiralanan konutların kira bedellerini ödeyebilir. Bu tür durumlarda, kira sözleşmeleri kamu adına yeniden düzenlenir.

Madde 3 -Tahsis edilecek konutların özellikleri, imarı, inşası veya ne şekilde temin edilecekleri, iş bulamayan yurttaşların hangi koşullarda hak sahibi olacakları, kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Madde 4 - Bu kanun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 5 - Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın meclise sunduğu yeni kanun teklifinin detayları bu şekilde. Yeni kanun teklifi mecliste oy çoğunluğuyla kabul edilirse brüt asgari ücretin altında geliri olan vatandaşlarımıza ücretsiz konut müjdesi gelecek. Bu vatandaşlarımıza devlet ücretsiz konut tahsis edecek veya kaldıkları evin kirasını devlet ödeyecek.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Aysun
Aysun - 3 hafta Önce

Eşinden ayrı çocuklarıyla yaşam mücadelesi verenlere ev verilsin

Hanife Ekinci
Hanife Ekinci - 3 hafta Önce

Ev kiraların yardımcı olun

Neşe birinci
Neşe birinci - 3 hafta Önce

Bebegimle tek başıma kiradayim kimsem yok yarı aç yarı tok yaşamaya çalışıyorum bana kimse yardım etmiyoryardim istiyorum

SIRADAKİ HABER