Gerçek Hayatın Minyatürü 'Okul' Çocuğum Okula Başlıyor

Hayatın ilk yılları insanın gelecekteki davranışlarını yönlendiren, biçimlendiren temellerin atıldığı bir dönemdir. Çocuklar bildikleri, yaptıkları birçok şeyi anne babalarını gözlemleyerek, onları taklit ederek öğrenmektedirler.

Okul genel tanım olarak eğitim ve öğretim amacıyla tasarlanmış mekâna verilen addır. Okullar eğitim ve öğretim etkinliklerinin gerçekleştirildiği, bilimsel derslerin verildiği mekanlar olarak bilinir. Ancak sadece bilimsel bilginin verildiği mekânlar değil aynı zamanda bireylere kültürel ve sanatsal değer katan, sosyal yaşantı becerisi kazandıran, onların zihinsel, bedensel ve ahlaksal açıdan gelişmesini sağlayan eğitim kurumlarıdır. 

Bireyler yaşamlarını sürdürebilmek için gerekli olan bilgileri en doğru şekilde okullarda öğrenirler.  Çocuğun aileden ayrı kalmayı başardığı bu ilk sosyalleşme sürecinin başarı ile tamamlanması çok önemlidir. Zamanında başarılmamış olan gelişimsel aşamalar ilerleyen dönemlerde  daha  zor başarılmakta,  psikolojik olarak çocuğu daha olumsuz etkilemekte ve sağlıklı gelişimi olumsuz etkileyerek diğer gelişim alanlarına da zarar verdiği gözlenmektedir. Okula uyum sürecinde aile ve okul birlikte çalışmalıdır. Aile ve okul tarafından uygulanan davranış biçimlerinin aynı doğrultuda olması çok önemlidir.

ÇOCUKLARDA OKULA BAŞLAMA SÜRECİ VE UYUM

Okula başlamak çocuğun gelişiminde en önemli adımlardan biridir. Okula başlama çocuk için yeni ve karmaşık bir sosyal çevreye girmek, birey olarak toplumda yer almak ve dış dünyaya açılmaktır.  Okul sürecinin başlamasıyla çocuklarda kişiliğini kazanmaya yönelik çabalar artar.

Çocuk  iç zenginliği ile çevreye daha fazla açılmaya, sosyalleşmeye  başlar. O güne kadar sadece anne babası kardeşi ve kendisi varken,  artık sınıf arkadaşları, arkadaşlarının anne ve kardeşleri, sınıf öğretmeni, diğer sınıflardaki çocuklar, diğer sınıfların öğretmenleri, okul müdürü e diğerlerinin de olduğunun bilincine varır.
Çocuk okula başlayarak sosyal gelişim sürecine girer.  Ve bu sosyal ortamda çevresini etkilediği gibi çevresinden de etkilenmeye başlayacaktır.  Okulun ilk günlerinde bazı sorunlarının yaşanması mümkün ve doğaldır.  Çocuğun okul çağına dek içinde yaşadığı ve uyum sağladığı, kendini kabul ettirdiği ev ortamından ayrılarak değişik özellikler taşıyan farklı bir ortama geçişi çocuk ve aile için belli bir uyum süreci gerektirir. Bu dönemde bütün sorularına cevap arayışı içinde olan çocuğa her zamankinden daha yakın olunmalı.

Aile çocuğun okula gitmemek için oluşturduğu bahaneleri yadırgamadan dinlemeli, kaygılarını paylaşmalı,  anlayışlı olmalı ve bu önemli dönemde onları etkileyecek başka olumsuz yaşantılardan veya büyük değişikliklerden onları uzak tutmaya çalışmalıdır.  İlköğretime hazır olmak demek yalnızca okuma-yazma öğrenmek demek değildir. Asıl önemli olan çocuğun okul olgunluğuna erişmiş olmasıdır. Okul olgunluğuna erişmiş bir çocuk okullu olmanın gereklerini zaten doğal bir süreç içerisinde başarıyla gerçekleştirecektir.       

YORUM EKLE