(Görüntülü) Yaralı ayının imdadına jandarma yetişti