(Görüntülü) NESLİ TÜKENMEKTE OLAN 'VAŞAK' GÖRÜNTÜLENDİ