MB: TL'de değer kaybı ve finansman maliyetinde artışlar iç talebi sınırlayabilir

İstanbul, 14 Haziran () - Merkez Bankası, "Yakın dönemde, finansal piyasalarda yükselen oynaklık ve belirsizlik algılamaları, Türk lirasındaki değer kaybı ve finansman maliyetlerindeki artışlar yatırımlar kanalıyla yurt içi talebi sınırlayabilir"...

MB: TL'de değer kaybı ve finansman maliyetinde artışlar iç talebi sınırlayabilir

İstanbul, 14 Haziran () - Merkez Bankası, "Yakın dönemde, finansal piyasalarda yükselen oynaklık ve belirsizlik algılamaları, Türk lirasındaki değer kaybı ve finansman maliyetlerindeki artışlar yatırımlar kanalıyla yurt içi talebi sınırlayabilir" uyarısı yaptı.
Merkez Bankası’nın 7 Haziran tarihli Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti’nde enflasyon gelişmeleri, enflasyonu etkileyen unsurlar, para politikası ve risklere ilişkin tespit, değerlendirme ve öngörüler paylaşıldı.
Merkez Bankası’nın Perşembe günü yayınladığı toplantı özetinde tüketici fiyatlarının yüzde 1.62 oranında arttığı, yıllık enflasyonun 1.30 puan artışla yüzde 12.15 olduğu ve çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonlarının ana eğimlerinin yüksek seyretmeye devam ettiği vurgulandı. 
Enerji grubunda fiyatların Mayıs ayında yüzde 1.74 oranında arttığı, grup yıllık enflasyonunun 3.18 puan yükselerek yüzde 15.17’ye ulaştığı belirtilen özette bu gelişmede döviz kuru gelişmelerinin ve petrol fiyatlarının seyrine ek olarak geçen yılın aynı dönemindeki düşük baz etkisinin belirleyici olduğu söylendi.
Merkez Bankası toplantı özetinde şu değerlendirmeleri yaptı:
"Haziran ayında enerji grubunda fiyat artışlarının yavaşlaması, ancak grup yıllık enflasyonunun yükselişini sürdürmesi beklenmektedir.
"Mayıs ayında hizmet grubu fiyatları yüzde 1.17 yükselmiş, grup yıllık enflasyonu 0.25 puan artarak yüzde 9,52 oldu.
"Temel mal grubu yıllık enflasyonu 0,52 puan artarak yüzde 15,98’e ulaşmıştır. Bu dönemde yıllık enflasyon giyim grubunda bir miktar gerilemiş, diğer alt gruplarda ise yükselmiştir.
"Türk lirasındaki birikimli değer kayıpları Mayıs ayında temel mal grubu enflasyonundaki yükselişin ana belirleyicisi olmuştur.
"Haziran ayında baz etkisi ve maliyet yönlü unsurların yıllık enflasyon üzerinde yükseltici etkilerinin devam etmesi beklenmektedir.
"Öncü göstergeler işlenmemiş gıdanın bazı alt kalemlerinde mevsimsel normallerin oldukça üzerinde fiyat artışları gözlenebileceğine işaret ediyor. Büyük ölçüde geçici nitelik taşıdığı değerlendirilen bu hareket yakından takip edilmekte.
"Enflasyondaki yükselişte temelde maliyet yönlü gelişmeler etkili. Fiyat artışlarının alt kalemler bazında genele yayılan bir nitelik gösteriyor.
"Talep koşullarındaki ılımlı görünüme rağmen enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam ediyor.
"Sanayi dışındaki sektörlerde de faaliyetin ılımlı bir seyir izliyor.
"Yılın ilk çeyreğinde dönemlik büyümenin sürükleyicisi yurt içi talep.
"İlk çeyrekte, özel tüketimin artmaya devam etti, yatırımlardaki artış ise kamu kesiminin de desteğiyle ağırlıklı olarak inşaat sektörü kaynaklı oldu.
"Altın ithalatındaki artış eğiliminin sürmesine rağmen, altın hariç mal ihracatı ve turizm gelirlerinde gözlenen güçlü seyirle net ihracatın dönemlik büyümeye pozitif katkı yapacağı tahmin ediliyor. 
"Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyette dengelenme eğilimine işaret etmektedir.
"Yılın ikinci çeyreğine ilişkin verilere göre dış talep gücünü korumaktadır. Küresel büyüme görünümündeki olumlu seyirle birlikte dış talepteki artışın ve dış piyasalarda pazar çeşitlendirme esnekliğinin ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir.
"Kurul, turizm ve taşımacılık gelirlerindeki toparlanmanın oldukça güçlü seyrettiğini ve bu görünüm altında net ihracatın dönemlik büyümeye ikinci çeyrekte de olumlu katkı sağlayacağını not etmiştir.
"Önümüzdeki dönemde mal ve hizmet ihracatının büyümeye güçlü desteğinin süreceği ve yurt içi talepteki dengelenmeyle beraber cari işlemler açığındaki artış eğiliminin duracağı öngörülmektedir.
"Enerji fiyatlarında ve altın ithalatında gözlenen yükseliş cari işlemler dengesindeki iyileşmeyi geciktiriyor.
"Anket verileri tüketici güveninde ve özellikle iç piyasaya yönelik üretim yapan firmaların sipariş eğilimlerinde zayıflamaya işaret ediyor.
"Mevcut görünüm, iktisadi faaliyetin kademeli olarak ana eğilimine yakınsayacağı yönündeki geçmiş öngörülerle uyumlu bir biçimde iç talep kaynaklı yavaşlama sinyalleri içeriyor.
"Yakın dönemde, finansal piyasalarda yükselen oynaklık ve belirsizlik algılamaları, Türk lirasındaki değer kaybı ve finansman maliyetlerindeki artışlar yatırımlar kanalıyla yurt içi talebi sınırlayabilir.
"Buna karşılık, destekleyici mali tedbirlerin etkisiyle yurt içi talepteki yavaşlamanın ılımlı bir şekilde gerçekleşeceği öngörülüyor.
" İlk çeyrekte, iktisadi faaliyetin gücünü korumasıyla birlikte istihdam artışları ve işsizlik oranlarındaki düşüş sürdü. Öncü göstergeler, önümüzdeki dönemde iktisadi faaliyetteki dengelenmeyle birlikte, işgücü piyasasında süregelen iyileşmenin hız kesebileceğine işaret ediyor.
"Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetin ilk çeyrekte gücünü koruduğuna, ikinci çeyrekte ise yurt içi talepteki dengelenmeyle birlikte ana eğilimine yöneldiğine işaret ediyor."

YORUM EKLE