Ev Kadınlarına Sigorta ve Emeklilik Sürprizi! Kanun Teklifi Meclise Girdi

Ev kadınlarıyla ilgili yeni kanun teklifi meclise sunuldu! Yeni teklif kapsamında ev kadınlarına sigorta ve emeklilik müjdesi geldi. İlgili teklifte ev kadınlarının emeklerinin göz ardı edildiği belirtilerek, yaptıkları ev işleri için emeklilik ve sigorta haklarını hak ettiklerine dikkat çekildi.

Ev Kadınlarına Sigorta ve Emeklilik Sürprizi! Kanun Teklifi Meclise Girdi

Geçtiğimiz hafta meclise sunulan yeni kanun teklifi kapsamında ev kadınlara emeklilik hakkı tanınması ve sigortalı olmaları konusunda bir adım atıldı. Mecliste görüşmeleri devam eden kanun teklifi kabul edilirse, ev hanımlarına emeklilik hakkı tanınacak. Yaşanan ev kazaları nedeniyle, ev kadınlarına sigorta hakkı da sunulacak.

EV KADINLARINA EMEKLİLİK

Cinsiyetçi iş bölümüne bağlı olarak ev kadınlarının sayısı her geçen gün artmaktadır. Kadınlara verilen ücretlerin düşüklüğü, işlerin eğreti olması, kamusal kreş ve bakım hizmetlerine erişemeyişi kadınları ev içi rolleri kabul etmeye itmekte; çocuklara, bakıma muhtaç yaşlı, hasta, engelli bireylere bakmaya mecbur kılmaktadır. Kadınlar evi çekip çevirirken bütün ailenin yükünü sırtlamakta, temizlikten yemek yapmaya, çocukların eğitiminden, alışverişe, bakım hizmetlerine her gün yeniden üretim işlerinin bütün aşamalarını yerine getirmektedirler. Kadınların görünmeyen emeği üzerine kurulan bu düzen, erkek egemen anlayışla şekillenen kadının ev içi rollerini de pekiştirmektedir. 

Ev kadınlarının emeklerinin bir karşılığı olmadığı gibi, sosyal güvenlik hakları ya yoktur ya da 'kocaya veya babaya bağımlı' olarak bulunuyor. Eşi işsiz ya da güvencesiz ev kadının da sosyal güvenlik hakları bulunmuyor. Önemli bir üretim alanı olan evlerde ev kazaları adı altında görünmez kılınan çalışmaya bağlı kazalar ve hastalıklar yaşanmaktadır. Ev içi şiddet de yine ev kadınlarının karşı karşıya bulunduğu en ciddi tehlikelerdendir. Türkiye'de her gün en az bir kadın erkek şiddeti ile yaşamını yitirmektedir. Bunların önemli bir bölümü eş ya da birinci derece akrabalarından yani ev içi şiddetten kaynaklanmaktadır.

Türkiye'de iş yasasına göre haftada çalışma süresi 45 saattir. Kadınların ev içi mesaisinin uzunluğuyla kıyasladığımızda kadınlara ne kadar büyük bir karşılıksız emek harcadığını görebiliriz. Türkiye'de bir araştırmaya göre ev kadınlarının yaklaşık 69.2'si ev işlerini bir yardımcı olmadan tek başına yapmaktadır. İngiltere'de bir sigorta şirketinin yapmış olduğu araştırmaya göre kadınlar ev işleri ve çocuk bakımı için haftada ortalama 74 saat vakit harcadıklarını göstermiştir. Bir ev içinde yapılan temel işler; yemek, temizlik, ütü, çocuk bakımı gibi işler profesyonel istihdam alanında ayrı ayrı adlandırılan iş kollarıdır. Hane içinde yapılan işler sayısız işkolunda yapılan işlere bedeldir. Evdeki üretimin piyasa karşılığı, çamaşırhane, çocuk yuvası, huzur evi, hasta, yaşlı, engelli bakım merkezi, kuru temizleme, lokanta, sağlık merkezi ve daha pek çok sektörde üretilmektedir.

Evde Bakım Yardımı Mükafat Değil Sosyal Hak Olarak Verilmeli!

Bakım hizmetlerinin kamusal alanda ve yurttaşlara bir hak olarak sunulmaması sebebiyle engelli, hasta ve yaşlı bakıma muhtaç kişilere evde kadınların bakması bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu kişilerin bir kısmına şarta bağlı evde bakım yardımı adı altında ödeme yapılıyor ve bu da hükümet tarafından kadınlara bir mükafatmış gibi sunuluyor. Her yıl yardıma harcanan para nipeten artarken kadınlara yönelik hizmetlere verilen bütçe azalıyor. Kadınların hak temelli kazanımlarının gerilemesi, bunun yerine yardımlara bağımlı kılınması kadınların ihtiyaçlarının, emeklerinin oy stratejileri için kullanıldığını da götermektedir.

Evde bakım uygulaması kadınların emeğinin karşılığı olmamakla beraber cinsiyetçi, iş bölümünden ve kadın emeğinin görünmemesinden devletin yararlanmasını gösteriyor. Yardımlar kadınları bir nebze olsun rahatlatsa da 2. sınıf statülerini değiştirmiyor, hayatlarında kalıcı bir iyileşme yaratmıyor. O nedenle kadınlara yardım değil, sosyal, ekonomik, siyasal haklarına cinsiyetçiliğe maruz kalmadan erişme ve kullanma imkanları verilmelidir. Kadınlar yardım değil hak talep etmektedir.

Evde yakınlarına bakmakla fiilen yükümlü kılınan kadınlara aylık bağlanması ancak sigortalarının yapılmaması; güvenceli çalışma koşullarının oluşturulması konusunda öncelikli sorumluluğu olan devletin kendisinin güvencesiz çalışmayı benimsediği anlamına geliyor. Bu durum sadece bakım hizmetleri veren kadınları değil, Türkiye'de güvencesiz koşullarda çalışan tüm işçileri ilgilendirmektedir.

Ev içi emek sorunsalı; evde bakım hizmetleri ile katmerleşirken, sosyal devlet ilkesi gereği güvence sağlaması gereken devletin bu pozitif yükümlülüklerini yerine getirmemesi kabul edilemez. Evde bakım işini üstlenen kişilerin haklarının verilmesi, evde bakım yardımı aylığı yerine iş kanunu çerçevisinde ücret ödemesi ve sosyal güvenlik kapsamına alınması için Bakanlık acilen elini taşın altına koymalıdır. Sosyal bir hak olan bakım işini üstlenen kişiye ücret ve sigorta hakkı verildiğinde, hasta bezi ilaçları, gıdaları, hastalığı ile ilgili aparatları vs. de ihtiyaçlar bakıma muhtaç kişilere ayrıca sağlanmalıdır.

Ayrıca sosyal devlet ilkesi gereği bakıma muhtaç kişilere karşı asıl olarak devlet yükümlülüklerini üstlenmelidir. Kreş, bakıma muhtaç kişiler için rehabilitasyon merkezleri, çamaşırhaneler vb. ev içi işleri kamusallaştıracak ve yurttaşlara şartsız sunacak politikalar hayata geçirilmelidir. Kayyım atanan yerel yönetimler demokrasinin gereği olarak seçilmişlere iade edilmeli, kayyım uygulamasıyla el konulan yerel yönetimlerde kapatılan kadın kurumları kadınlara iade edilmelidir. Kayyım ilk icraatları olarak belediyelerin açtığı sosyal tesisleri, kreşleri, bakım birimlerini, çamaşırhaneleri kapatması kadınlara bugüne kadar ağır bedeller ödetmiştir, bu hukuksuz uygulamalar esastan ortadan kaldırılmalıdır.

Sonuç olarak evde bakım işi 24 saat süren son derece ağır, yıpratıcı bir kişinin üstesinden gelemeyeceği bir çalışmadır. Ciddi meslek hastalıklarına, fiziki veya psikolojik rahatsızlıklara ve iş kazalarına yol açabilmektedir. Bakım hizmetleri için sosyal devlet ilkeleri gereği köklü bir sosyal politika stratejisi izlenmeli, bakım hizmetlerinin tüm yurttaşlara kamusal bir hizmet olarak sunacak yapısal düzenleme seçilmelidir.

Bu sebeple ülke genelindeki yoksulluğu aşmak, kadınların görünmeyen emeğini görmek ve tanımak için, kadınların toplumsal, siyasal, ekonomik hayata eşit katılımını sağlayıncaya kadar;

  • Ev içinde bakıma muhtaç kişilere bakan yurttaşların şartlı yardım yerine tamamına sosyal bir hak olarak ücret ve sosyal güvenlik hakları verilmelidir.
  • Tüm ev kadınlarının sigortalanması ve emeklilik hakkına kavuşması sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak sağlanmalıdır.

Bu noktada gösterilecek çaba kadın yoksulluğunu yenmeye katkı sunmak kadar, toplumsal cinsiyet rollerini sorgulamayı, kadın emeğinin gayrisafi milli hasıladaki görünmeyen payından kadınların bir nebze olsun dönmesini sağlamayı, toplumun, erkeğin, devletin kadınlara olan borcunun ödenmesine de bir yerden başlamak anlamına gelecektir.

ev-kadınlarına-sigorta-ve-emeklilik-mujdesi

İlgili kanun teklifi HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü tarafından meclise sunuldu. Teklifin kabul edilmesi durumunda önümüzdeki günlerde ev hanımlarına sigorta ve emelilik imkanı tanınacak.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Gülizar kelci
Gülizar kelci - 5 gün Önce

Çok iyi olur tabikide benim zihinsel engelli kızıma 35 senedir bakıyorum çok zor zamanlar geçirdik ben çalışsaydım şimdiye kadar çoktan emekli olurdum

Aysel doğan
Aysel doğan - 5 gün Önce

Ev hanımları değil ki köle hem niye versinler evde oturan kadına maaş buda yalandır sadece teklif sunulmuş kabul edeceklerini sanmıyorum bir kere MHP hayır der Türk halkının iyiliği onları rahatsız ediyor çünkü

Ayşe çalıkoğlu
Ayşe çalıkoğlu - 5 gün Önce

İşte böle bir insanın elini öperim taktir ediyorum çok düşüncelisiniz yani çok çok dogru sölemişsiniz

SIRADAKİ HABER