Asgari Ücretle Çalışanlara Müjde! Nakit Para, Süt, Mama ve Bez Yardımları Komisyonda

Asgari ücretle çalışan, maddi sıkıntılar yaşayan anne ve babalara müjdeli haber geldi. Asgari ücret veya daha az geliri olan vatandaşlarımıza nakit para yardımına ek olarak, 0-5 yaş çocukların her biri için ücretsiz mama, süt ve bez yardımı yapılacak.

Asgari Ücretle Çalışanlara Müjde! Nakit Para, Süt, Mama ve Bez Yardımları Komisyonda

Pandemi nedeniyle maddi zorluk yaşayan vatandaşlarımıza müjdeli haber geldi. Salgın dönemiyle birlikte hayat pahalılığının artması, fiyatların yükselmesi vatandaşlarımızın alım gücünü bir hayli düşürdü. Geçim sıkıntısı yaşayan milyonlarca asgari ücretli için meclise kanun teklifi sunuldu. Mecliste görüşmeleri devam eden kanun teklifi kabul edilirse, asgari ücretli vatandaşlarımıza nakit para yardımı ve çocukları için temel ihtiyaç giderleri yardımı yapılacak. İşte 24 Aralık tarihinde komisyona sunulan kanun teklifi ve detayları:

"Genel Gerekçe: Dünya'da ve Türkiye'de Covid-19 salgını ile beraber yoksulluk krizi daha da derinleşmiş ve hemen her gün karşılaşılan yeni bir soruna kapı aralamıştır. Bu tür kriz dönemlerinden en çok ve en uzun süreli çocuklar etkilenmekte ve aileler bu duruma çaresizce çözüm beklemektedirler. UNICEF ve Save the Children tarafılan yapılan araştırmaya göre; dünyada Covid-19 salgını nedeniyle 86 milyon çocuk daha yoksulluğa itilmiş durumdadır. Bu derin yoksulluk karşısında ailelerin birçoğu çocuklarının eğitimine bütçe ayıramazken birçok ailede geçimi sağlayanların çocuk olmalarından kaynaklı eğitimlerine devam edemedikleri gerçeği maalesef can yakıcı bir boyuttadır. Bunlara ek olarak yoksulluğun getirdiği bir başka durum ise sağlıklı gıdaya erişemeyen çocukların bağışıklık sistemlerinde olumsuzlukların yaşanması. Büyüme ve gelişim dönemlerini sağlıklı tamamlayamayan çocuklarda çok sayıda hastalık görülebilmektedir. 'Pandemi döneminde derin yoksulluk ve haklara erişim araştırması' başlıklı rapordaki veriler oldukça çarpıcıdır. Derin Yoksulluk Ağı, Heinrich Böll Stiftung Derneği ve Açık Alan Derneği ortaklığında hazırlanan bu rapor korkunç biçimde artan yoksulluk gerçeğini İstanbul ili içini gözler önüne sermiştir. Belirtilen çalışmada derin yoksullukla mücadele kapsamında ailelere ulaşılmış ve bir takım yardımlarda bulunulmuştur. Yoksul mahallelerde bulunan hanelere yapılan yardımlarda acilen hayata geçirilmesi gereken başlıklardan söz edilmiştir. Bu konuda hanelere yapılan en yüksek yardımı gıda/hazır yemek siparişleri ve bebek il ilgili mama ve bez yardımlarının oluşturduğu belirtilmiştir.

7 milyar nüfusu aşan dünyada, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı(FAO) 2020 yılı rakamlarına göre 690 milyon açlık çekmektedir. Her 4 saniyede 1 insanın açlık sebebiyle hayatını kaybettiği dünyada, bunların büyük çoğunluğunu yukarda da belirtmiş olduğumuz gibi çocuklar oluşturmaktadır. Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenmenin Durumu adlı rapora göre 2019 yılında beş yaşın altındaki çocukların üçte biri ile dörtte birinin (191 milyon) gelişimi sekteye uğramış, ya çok kısa ya da zayıf kalmıştırlar. Beş yaşın altındaki 38 milyon çocuk ise aşırı kilo sorunu yaşamaktadır. Birleşmiş Milletler rakamlarına göre dünyada her yıl 6 milyon çocuk açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle ölmektedir. Bu açıklanan veriler bize aslında şunu hatırlatmaktadır, sağlıklı gıdaya erişim hakkından ve beslenme hakkından mahrum bırakılan milyonlarca çocuk olduğu gerçeği ile karşı karşıyayız.

Beslenme hakkı herkesin; yeterli güvenli, sağlıklı gıdaya kolayca ve sürekli şekilde ulaşma hakkını kapsamaktadır. Beslenme, sosyal bir hak olan sağlık hakkıyla da doğrudan ilişkilidir. Bu yüzden sağlık ile beslenme hakkı iç içe geçmiştir. Kabul gören en eski insan haklarından olan beslenme hakkı mutlak bir haktır.

Beslenme hakkı uluslararası insan hakları belgelerine ilk kez 1924 yılındaki Çocuk Hakları Cenevre Bildirgesi ile girmiştir. Bildirgede aç çocukların beslenmesi gerektiği belirtilmiştir. Türkiye bu bildirgeyi kabul eden ilk ülkeler arasında yer almıştır. Ayrıca 20 Kasım 1989 tarihinde BM Genel Kurulu Tarafından Çocuk Haklarına Dair Sözleşme kabul edilmiştir. Bu sözleşmenin önemi uluslararası hukukta çocuk haklarını koruyan temel yasa olmasından kaynaklanmaktadır. Türkiye Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeyi 14/09/1990 tarihinde imzalamış 9/12/1994 tarih ve 4058 Sayılı Kanunla onaylanmasını uygun bulmuştur ve sözleşme 27/01/1995 günü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Nitekim Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın Cumhuriyetin temel nitelikleri arasında saydığı sosyal devlet ilkesi çocuk hakları bakımından önemli bir ilkedir. Sosyal devlet ilkesinin gereği devlet, çocuklarının yanında ve haklarını koruyan her türlü hizmette bulunması gereken bir aygıt olmalıdır.

Tüm bu açıklamalar doğrultusunda; ülke genelindeki derinleşen yoksulluğu azaltabilmek sosyal devlet ilkesi gereği mevzuatlarda bu yönde değişiklikler yapmak ve ailelere 0-5 yaş grubundaki çocuklarının her biri için ayrı ayrı olmak üzere ücretsiz mama, bez ve süt desteği ile nakdi yardım ödemesi sağlamak adına işbu teklif hazırlamak gereği hasıl olmuştur. Beslenme hakkı gibi en temel haklar karşısında devletin belirtilen hakla ilgili görevlerini yerine getirmesi gerekmektedir. Çünkü kişilerin sırf insan olduklarından dolayı sahip oldukları düşünülen bu haklar kişilerin insan olanaklarını gerçekleştirebilmelerinin önkoşullarıdırlar. Ancak dolaylı olarak tanınan haklarla ve ilgili kurum ve kuruluşlar aracılığıyla korunabililrler. Nitekim temel insan hakları kategorisinden ayrık olarak devletin beslenme hakkını sağlayabilmesi için edimde bulunması gerekir. " ifadeleri kullanıldı.

asgari-ucretle-calisanlara-nakit-para-ve-cocuk-yardimi

24 Aralık tarihinde meclise sunulan kanun teklifi kapsamında incelemeler başlatıldı. Komisyon görüşmeleri devam ederken, teklifin kabul edilmesi halinde asgari ücretle çalışan vatandaşlarımıza nakit para yardımı, 0-5 yaş arası çocuk sahibi olanlara ise ücretsiz mama, süt ve bez yardımları yapılacak.

Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2020, 14:02
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER