Çocuk istismarını önlemek için bir Çözüm Önerisi sunuyorum!

Belki ben bu satırları yazarken ya da siz bu satırları okurken aylar ya da seneler sonra başına gelenleri öğrenip kahrolacağımız bir çocuk daha var kimsenin haberi olmadan benzer bir olayı yaşıyor. Bilmiyoruz.

İlgili bakanlıklar bünyesinde    acil bir kurul oluşturulmalı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı öncülüğünde ülke genelinde bir uygulama başlatılmalı, nasıl aile hekimleri var, benzer bir mantıkla bir pedagog, bir sosyolog, bir tıp doktoru ve bir polisin oluşturduğu ekipler kurulmalı, çocuğu olan her aileye, zengin fakir ayrımı yapılmadan, bu ekiplerin oluşturduğu merkezlerde ayda bir çocuğunu kontrole götürme zorunluluğu getirilmeli. Bu kontollerin aksatılmasının mümkün olmayacaği bir düzenleme yapılmalı ve kontrollerin aksatılması halinde çok yüksek para cezaları ve hapis cezaları olmalı, ayrıca kontole gitmeyen ailenin evini bu ekipler ziyaret etmeli hatta baskın yapmalı, kontrole gidilmemesi durumunda çocuğu devlet gözetiminde tutma hakkı doğmalı. Kontrole ailesiyle gelen çocuğu pedagog ve doktor aynı anda takip odasına almalı ve bu esnada yanında sadece annenin olmasına izin verilmeli. Çocuğun kontrolünde en az iki uzmanın da orada olması şartı konulmalı. Pedagog ve doktor. 
Ve tabii çocuğu olan her ailenin doğar doğmaz çocuğunu nüfusa kayıt ettirmesinin de sıkı takibi yapılmalı, bunu geciktirmiş ya da henüz yapmamış olanların sorgulanması ve böylesi bir durumun yine büyük cezai yaptırımlarının olması gerek. Ayrıca bu gibi durumla karşılaşıldığında nedeni araştırılmalı ve çocuğun ailesine karşı şüpheyle yaklaşılmalıdır. Devletin bu istismarları önlemek için çok kapsamlı ve çok titiz çalışmalar yürütmesi gerekiyor. 

Bu uygulama başladığında çocuk istismarından şüphe duyulan durumlarda ne yapılmalı?

O aileden çocuk derhal devletin gözetimine alınmalı. Devletin bu çocukların bakımını, eğitimini sağlayacak eksiksiz bir şekilde yapılandırılmış merkezler inşa etmesini istiyorum. 
Bu noktada gönüllü anneler bence o merkezlerdeki çocukları asla sevgisiz ve arkadaşsız da bırakmayacaktır.
Ya çocuğun annesi de hayatta masum ve çaresizse devlet o zaman annesiyle beraber almalı çocuğu bu yeni yuvasına. Bu merkezlerin adı da belki Yeni Hayat olur..
Bizlerin son aşamada haberini duyduğumuz bu üzücü olaylar genelde senelerce her gün devam etmiş oluyor. Bu çocuklara yardım edecek kimse olmadığından bu olaylar yaşanıyor, suçu işleyenler bunu saklayabileceklerini düşünüyor oysa bir pedagog bir sosyolog bir doktor böyle birşeye maruz kalan çocuğun durumunu anlar ya da daha iyisi böyle bir tehlikenin varlığını bile anlayabilir.

Lütfen artık bu suçların işlenmesinin önü kesilsin. Insanlık vasıflarından noksan bir babanın evladı olarak doğup onun kötü emellerine araç edilen bir çocuğun hem annesi hem babası olabilelim. 

Savunmasız çocukların başına gelen bu olaylar hepimizin yüreğinde büyük bir yangın başlattı ben dahil pek çok insan idamdan konuşmaya başladık, altını çizerek konuşmak gerek idam gelecekse tecavüz suçlarına gelsin dedik, burada sınırlar çok önemli yoksa tahmin edemeyeceğimiz karanlık sonuçlar doğar.
Kaldı ki; bu insanlar bir şekilde yakalanırsa  idam olsun ya da olmasın öldürülebileceklerinin korkusunu da aslında yaşamıyor değiller. Ne yazık ki kötülüklerini yapmaya engel değil korkuları. 

Bu tür canlılar yakalanmayacağını düşünüyor asıl sorun bu! Çünkü kurbanlarının kimi kimsesi yok. Son örnekteki baba yavrusunu aslında koruması gereken değil miydi? Peki bir çocuğa onu koruması gereken insanlar zarar vermeye başlamışsa kim yardım edecek? Bizim öğrendiğimiz acı hikayeler pek azı. Kimbilir şu anda ne canlar yanıyor kimseleri yok yardıma koşan. Çocuklar YALNIZ. 
Biz yardım etmeliyiz. Biz dürüstçe namusumuzla çalışıp devlete vergimizi vermeye devam edeceğiz. Devlet de istediğimiz sistemi oluşturacak. Bu çocukların yanında hepimiz duracağız. Çok teşekkür ederiz yolumuz köprümüz herşeyimiz tamam. Artık harcanacak para böylesi önemli bir konuya ayrılmalı. Belki daha önce yapılsaydı bu son yaşanan kabusu görmeyecektik, bu olay daha başında anlaşılacak ve o yavru kurtulacaktı. Bu olayı unutup yenisini bekleyemeyiz. 

Böylesi suçlara verilecek en büyük cezanın hem adaletine hem caydırıcı niteliğine inandığım gibi ayrıca bu konunun burada kalmamasını, yeni ve çok önemli bir amaca hizmet edecek TAKİP- GÖZLEM- KONTROL ve KORUMA esaslı bir sistemin acilen kurulmasını talep ediyorum. 

YORUM EKLE