Son dönemde, banka kredileriyle ilgili önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Basel Bankacılık Denetim Komitesi, yeni standartları yayımlayarak bankaların bu standartlara uyum sağlamalarını talep etmektedir. Bu yeni düzenlemeler kapsamında, bankalar tarafından risk grupları belirlenmekte ve bu gruplara göre kredi sınırları hesaplanacaktır. İşte ayrıntılar...

Meclis onayından geçti ve Onaylanan nakit ödeme hesaplara yatacak! Meclis onayından geçti ve Onaylanan nakit ödeme hesaplara yatacak!

Kredilere Sınırlama Getirilmişti, Şimdi BDDK Kredi Sınırlaması İçin Yeniden Harekete Geçti

Türkiye'nin G20 üyesi olmasından dolayı, Basel Bankacılık Denetim Komitesi standartlarına uyum sağlama taahhüdü çerçevesinde, kredi sınırlarının hesaplanmasında yeni yöntemler belirlenmiştir.

Son haberlere göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan yönetmelik taslağı, mevcut mevzuatın gözden geçirilerek risk gruplarının belirlenmesini hedeflemektedir. Taslak, yılbaşından itibaren yürürlüğe girmesi planlanmaktadır.

Risk gruplarının belirlenmesinde, bir kişinin eşi ve çocuklarıyla birlikte yönetim kurulu üyesi veya genel müdürü olduğu ortaklıklar dikkate alınacaktır. Aynı zamanda, kredi başvurusu yapan müşterinin yıllık gelir veya giderlerinin yüzde 50'sinden fazlasının aynı tarafla yapılan işlemlerden kaynaklanması, bir tarafın borçlarına kısmen veya tamamen kefil olunması, önemli bir tutardaki mal veya hizmetin aynı tarafa satılması da risk faktörleri olarak değerlendirilecektir.

Aynı kaynaklardan elde edilen gelir ve fonların banka borçlarını ödemek için kullanılması, finansal güçlük yaşayan bir tarafın diğer tarafın yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirmesini engelleyecek boyutta olması da riskli ekonomik bağımlılık olarak değerlendirilecektir.

Risk tutarı hesaplamalarında, bankanın ana sermayesinin yüzde 5'inden fazlasına denk gelen kişi ve şirketler için analiz yapılması zorunlu olacaktır. Bankalar, bir kişi, şirket veya risk grubuna kullandırılabilecek kredilerin risk tutarlarının bankanın ana sermayesinin ve özkaynağının yüzde 25'ini aşmamasına dikkat etmelidir.

Sistemik öneme sahip bankalar, diğer bankalara kullandırdıkları krediler için sınırlama getirebileceklerdir. Banka özkaynaklarının yüzde 10'unu aşan ve daha fazla olan krediler "büyük kredi" olarak kabul edilecek ve bu kredilerin toplamı bankanın özkaynaklarının 8 katını geçemeyecektir.

BDDK'nın getirdiği bu yeni düzenlemeler, bankaların kredi dağıtımındaki riskleri daha iyi yönetmelerini ve ekonomik istikrarın sağlanmasını hedeflemektedir. Kredilere sınırlama getirilmesi, finansal piyasalardaki dengeyi korumak ve riskleri minimize etmek için önemli bir adımdır.

Yeni düzenlemelerin hayata geçmesiyle birlikte, bankaların kredi verme süreçlerinde daha dikkatli ve analitik bir yaklaşım benimsemeleri beklenmektedir. Bu, kredi taleplerinin daha sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesini sağlayacak ve bankaların risklerini daha etkin bir şekilde yönetmelerine yardımcı olacaktır.