ATA MİRASI

Türk Eğitim Derneği Genel Sekreteri Funda Orhun’a bir telefon geliyor burslu okuyan öğrencilerden biri, bateri çalmak istiyormuş, Funda Hanım tamam diyor ama acele etmeyin bu konuyla ilgileniyorum, bir başka öğrenci vals öğrenmek istiyormuş, o konuyla da ben ilgileneyim lütfen diyor. Annelerinden farklı değil, güvenli, bildiği yerlerde olsunlar ama sanattan spordan da  mahrum kalmasınlar istiyor. Bir gencin o sene not ortalaması düşüyor oysa bursunun devam etmesi için ortalamasının yüksek olması şartı var, Funda Hanım neyin var diye soruyor? Aileni mi özledin, sevgilinden mi ayrıldın, bir yakının mı hasta yoksa? Anne de böyle yapmaz mıydı? Biz hep yanındayız geçecek diyor. Burada çocuklar sadece eğitim bursu almıyor aynı zamanda bağları çok kuvvetli bir aile oluyorlar.

….

Cumhuriyet’in Kuruluş Yıldönümü Balosu, Ankara Palas…

Dans eden genç bir çift Ata’nın dikkatini çeker ve aralarında sohbet başlar;

Büyük Önder bu güzel gençlere Türk inkilaplarını sorar ve konuşma Ata’nın şu sözleriyle devam eder;

“Siz Milli Mücadele ve Türk İnkılaplarına katılmamış olabilirsiniz. Yaşınız müsait değildi; fakat katılmış olanlarla eğlenebilmeniz için bu işlerin nasıl yapıldığını mutlaka ve behemehal bilmelisiniz.”

Sonra;

“Bayanla bayı evlerine götürsünler, derslerine çalışacaklarmış…” der.

O günden sonra Atatürk’ün çağrısıyla, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin önde gelen temsilcilerinin ve iş adamlarının büyük fedakârlıklarıyla bu günün Türk Eğitim Derneği, “Türk Maarif Cemiyeti” adıyla 31 Ocak 1928’de kuruldu.

Ve Mustafa Kemal, her türlü yoklukla, cehaletle mücadele edilen bir dönemde, yabancı dilde eğitim veren Türk Okullarının yaygınlaşması ve eğitim faaliyetlerinin yürütülebilmesi için Derneğin ilk meşalesini yaktı.

Cumhurbaşkanı, Türk Eğitim Derneğinin yüksek koruyucusudur. TED, Ata miraslarından sadece biri.


“Bilim ve eğitimde ilerlemeye yönelik genel isteği yerine getirebilmekten daha çok uzağız. Önümüzdeki yıl için sizlerden devletçe yapılabilecek en büyük özveriyi rica ederken, varlıklı olan vatandaşlarımıza da korumalarına verilmiş olan çocuklarımızı özel girişimleri ile okutup yetiştirmelerini önemle öğütlerim” sözleri Mustafa Kemal’in kendisine aitti.

Bugün Türk Eğitim Derneği, başarılı fakat maddi olanaksızlıklar nedeniyle nitelikli bir eğitime erişimi olmayan öğrencilere burs sağlamaktadır.

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayarak toplumun her kesimini eğitim hizmetlerinden yararlandırmak, demokratik rejimlerin temel hedeflerinden birisidir. Türk Eğitim Derneği de, eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamak ve donanımlı nesiller yetiştirmek amacıyla kuruluşundan itibaren maddi imkânları kısıtlı fakat başarılı öğrencilere burslar vermektedir.

Tam Eğitim Bursu (TEB)  Türkiye genelinde yapılan merkezi sınav ve sonrasında gerçekleştirilen mülakatlarla (ev ziyaretleri) seçilen öğrencilerin sadece okul ücretleri değil; cep harçlığı, servis, yemek, kitap-kırtasiye, kıyafet, yatılı ise pansiyon giderleri olmak üzere tüm eğitim masraflarını karşılamaktadır.

Atatürk’ün bu mirasına tam 90 yıldır sahip çıkan bu yolda canla başla çalışan nice değerli gönüllü var…

Haklı bir gururla söylüyorlar; TED Burs Sisteminden bugüne kadar yaklaşık 50.000 öğrenci faydalanmış. Türk Eğitim Derneği Okulları mezunları, bugün iş, sanat, spor ve akademi dünyasında önemli yerlerde ve onlar da Türk Eğitim Derneği’nin tüm projelerinde gönüllü destekçiler.

Ama duydum ki daha çok meşale yanmalıymış!

Memlekette eğitimli aydın yarınlara ihtiyaç eskisinden de fazlaymış… Öyleyse belki bizler de bugün önce bir kıvılcım çakmakla başlar sonra meşaleler yakarız, olmaz mı?

YORUM EKLE
YORUMLAR
Sencer
Sencer - 1 yıl Önce

Elinize sağlık. Yardım etmek isteyenler için de bilgi verebilir misiniz?