İş Kanunu'na göre, kıdem tazminatı işçinin son brüt ücreti üzerinden hesaplanmaktadır. Bir yıllık hizmet karşılığı olarak işçiye 30 günlük ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Ancak, kıdem tazminatı belirli bir tavana tabidir ve işçinin ücreti ne olursa olsun bu tavanı aşamaz. Kıdem tazminatı tavanı, en yüksek devlet memuruna bir yıllık hizmet karşılığı verilen emekli ikramiyesine göre belirlenir. Ocak ve temmuz aylarında ise memur maaş katsayısına bağlı olarak kıdem tazminatı tavanı artış göstermektedir.

Son gelen haberlere göre, memur maaşlarına bu yıl önceki yıllardan farklı bir artış yapılmıştır. Maaşlara yüzde 17.55 oranında bir artış yapılırken, üzerine 8.076 TL seyyanen zam adı altında ilave ödeme yapılmıştır. En düşük memur maaşı yüzde 86 oranında, ortalama memur maaşları ise yüzde 74 oranında artırılmıştır.

Birçok işçi, bu maaş artışının kıdem tazminatı tavanını etkileyip etkilemeyeceğini merak etmektedir. Ancak AK Parti milletvekillerince sunulan kanun teklifine göre, seyyanen zam adı altında yapılan ilave ödeme, diğer mevzuatlara göre mali hakların belirlenmesinde dikkate alınmayacaktır. Yani bu ödeme, memurların emekli ikramiyesi veya işçilerin kıdem tazminatı tavanı hesaplamasında dikkate alınmayacaktır.

13 milyon emekliye Ekim ayı sonuna kadar ek ödeme olacak! 13 milyon emekliye Ekim ayı sonuna kadar ek ödeme olacak!

Kanun teklifine göre, kıdem tazminatı tavanı sadece memur maaş katsayısındaki artışa bağlı olarak belirlenecektir. Memur maaş katsayısı da yüzde 17.55 oranında artmıştır. Bu durumda ocak-haziran döneminde 19.982,83 TL olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı 23.489,82 TL'ye yükselmiştir.

Kıdem tazminatı tavanının artması, brüt ücreti 20 bin liranın üzerinde olan ve bu yılın temmuz-aralık döneminde kıdem tazminatı almayı hak eden işçileri etkileyecektir. Örneğin, brüt ücreti 25 bin lira olan ve son işyerinde 10 yıl çalışmış olan bir işçi, haziran ayında işten ayrılsaydı 199.828 TL kıdem tazminatı alabilecekti. Ancak aynı işçi ağustos ayında işten ayrıldığında 234.898 TL kıdem tazminatı alabilecektir.

Asgari ücretle çalışan işçilerin kıdem tazminatı da asgari ücrete bağlı olarak artış göstermektedir. Haziran ayında 10.008 TL olan bir yıllık hizmet karşılığı alınabilecek kıdem tazminatı, temmuz ayında 13.414,50 TL'ye yükselmiştir. Kıdem tazminatı, işçinin son ücretine göre belirlenmektedir ve işçiler önce çalışıp ardından ücretlerini almaktadırlar. Dolayısıyla asgari ücretle çalışan işçilerin yeni asgari ücret üzerinden kıdem tazminatı alabilmesi için 31 Temmuz tarihine kadar çalışmaları gerekmektedir.

Brüt ücreti 20 bin liranın üzerinde olan işçiler ise 1 Temmuz'dan sonra işten ayrıldıklarında kıdem tazminatını yeni tavan üzerinden alabileceklerdir.

İşçilerin kıdem tazminatı hakkı, çalışma hayatında önemli bir güvence sağlamaktadır. Bu konuda yapılan düzenlemeler ve artan tavanlar, işçilerin daha adil bir şekilde haklarını alabilmelerini desteklemektedir.