Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yönelik ödemelerin yapılacağını duyurdu. Bakan Göktaş, yapılan açıklamada, programdan 3,7 milyon hanenin faydalandığını ve bu ailelere gelir düzeylerine bağlı olarak 850 TL ile 1250 TL arasında destek sağlandığını belirtti. Toplamda 4,3 milyar TL ödeme yapılacağını ifade etti.

Bakan Göktaş, yazılı açıklamasında, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik desteklerinin devam ettiğini ve bu sayede onların yanında olmaya devam ettiklerini vurguladı. Türkiye Aile Destek Programı kapsamında bugün ödemelerin hesaplara yatırıldığını belirten Göktaş, bu ay ihtiyaç sahibi ailelere toplamda 3,3 milyar TL aile desteği ve 1 milyar TL çocuk desteği olmak üzere 4,3 milyar TL ödeme yapacaklarını açıkladı.

Bakan Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı'nın bir yıl daha süreceğini ve bu zamana kadar sağlanan destek tutarının 39,3 milyar TL'yi aştığını belirtti. Programın, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik sosyal yardımları düzenli olarak sağlamaya devam edeceğini vurguladı.

Türkiye Aile Destek Programı, ekonomik zorluklar yaşayan ve sosyal yardıma ihtiyaç duyan ailelere destek olmayı hedeflemektedir. Gelir düzeyine göre belirlenen destek miktarlarıyla ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamaları ve daha iyi bir yaşam sürmeleri amaçlanmaktadır. Program, ailelerin sosyal güvenceye sahip olmalarını, çocukların sağlıklı ve güvenli bir ortamda büyümelerini desteklemeyi amaçlamaktadır.

Bu ödemeler, ihtiyaç sahibi ailelerin hayatlarını kolaylaştırırken, sosyal devlet anlayışının bir göstergesi olarak önemli bir adımdır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çabalarıyla, desteklenen ailelerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve sosyal refah düzeylerinin artırılması hedeflenmektedir.

Türkiye Aile Destek Programı'nın sürekli olarak güncellenerek ihtiyaçlara cevap vermesi ve ailelere yönelik desteklerin sürdürülmesi, toplumun refahını ve sosyal uyumunu güçlendirmede önemli bir rol oynamaktadır. Bakanlık, ihtiyaç sahibi ailelere destek olmayı sürdüreceğini ve Türkiye'nin sosyal yardım politikalarının geliştirilmesine yönelik çalışmalarına devam edeceğini belirtmektedir.

Emeklilik Sisteminde Devrim: TBMM'nin 12. Kalkınma Planı ile Gelen Yenilikler Emeklilik Sisteminde Devrim: TBMM'nin 12. Kalkınma Planı ile Gelen Yenilikler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sağladığı desteklerle, ihtiyaç sahibi ailelerin güçlendirilmesi ve toplumsal kalkınmanın desteklenmesi hedeflenmektedir. Bu tür sosyal yardım programları, toplumda adaletin ve eşitliğin sağlanmasına katkıda bulunarak sosyal refahın artırılmasına yardımcı olmaktadır.