Trabzonspor Juventus maçı hangi kanalda saat kaçta? TS - JUVE

Trabzonspor Juventus maçı hangi kanalda saat kaçta? TS - JUVE

UEFA Avrupa Liginde Juventus Trabzonspor karşılaşmasının heyecanı yaşanıyor.Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi ikinci tur ilk karşılaşmasında Juventus deplasmanına konuk oluyor. Juventus Trabzonspor karşılaşması Star TV'den naklen yayınlanıyor.Juventus Trabzons...

UEFA Avrupa liginde Juventus Trabzonspor kaşılaşmasının heyecanı yaşanıyor. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi ikinci tur ilk karşılaşmasında İtalyan temsilcisi Juventus deplasmanına konuk oluyor. Juventus Trabzonspor maçı için nefesler tutuldu.Juventus Trabzonspor maçı Star TV'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Trabzonspor Juventus maçı öncesi Trabzonspor'da önemli eksiklikler bulunsada bordo mavili ekip karşılaşmadan avantajlı bir skorla döneceğinden emin. Juventus teknik direktörü maç öncesi yaptığı basın toplantısında Trabzonspor'dan çekindiklerini ifade etti. Trabzonspor'un hocası Hami Mandıralı ise temkinli konuştu. Juventus Trabzonspor  maçı ile ilgili tüm detaylara bugun.com.tr'den ulaşabilirsiniz...

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZTRABZONSPOR JUVENTUS MAÇI

STAT: BG Juventus Arena

YAYIN: Star TV

HAKEM: Alexey Kulbakov

SAAT:  20.00Trabzonspor, Av­ru­pa'da 726 gün­dür ye­nil­mi­yor. Fır­tı­na İtal­yan de­vi­ne kaybetmediği tak­dir­de 2000’de na­mağ­lup ola­rak UE­FA Ku­pa­sı'na uza­nan Aslan'ın 15 maç­lık ye­nil­mez­lik re­ko­ru­nu ega­le ede­cek.

Trab­zons­por'un gö­zü Ga­la­ta­sa­ray'ın re­ko­run­da! Av­ru­pa'da oy­na­dı­ğı son 14 maç­ta 9 ga­li­bi­yet ve 5 be­ra­ber­lik alan Trab­zons­por, 726 gün­dür yurtdı­şın­da ye­nil­gi yü­zü gör­mez­ken, İtal­yan de­vi Ju­ven­tus kar­şı­sın­da da sa­ha­dan ga­li­bi­yet­le ve­ya be­ra­ber­lik­le ay­rıl­ma­sı ha­lin­de Ga­la­ta­sa­ray'ın Av­ru­pa'da­ki 15 maç­lık ye­nil­mez­lik re­ko­ru­nu ya­ka­la­mış ola­cak.

Geleceğini etkileyecek

UE­FA Av­ru­pa Li­gi J Gru­bu'nda İtalya dep­las­man­ında La­zi­o ile be­ra­be­re ka­la­rak gru­bu li­der  ta­mam­la­yan Trab­zonpor, 2. Tur'da Ju­ven- ­tus ile eş­leş­ti. Gö­re­vin­den is­ti­fa eden tek­nik di­rek­tör Mus­ta­fa Ak­çay yö­ne­ti­min­de Av­ru­pa'da oy­na­dı­ğı maç­lar­da ye­nil­gi gör­me­yen Ka­ra­de­niz eki­bi, ay­nı ba­şa­rı­yı ta­kı­mın tek­nik so­rum­lu­lu­ğu­nu sür­dü­ren Ha­mi Man­dı­ra­lı ile de sür­dür­me­yi plan­lı­yor. Bor­do-Ma­vi­li yö­ne­tim Man­dı­ra­lı ile yo­lu­na de­vam et­me­nin plan­la­rı­nı ya­par­ken, Av­rpor To­to Sü­per Lig'de oy­na­na­cak olan maç­la­rın so­nuç­la­rı da ef­sa­ne oyun­cu­nun ta­kım­da­ki ge­le­ce­ğin­de et­ki­li ola­cak.

Fırtına çok yaklaştı

 En son 23 Şu­bat 2012'de UE­FA Av­ru­pa Li­gi 2. Tu­ru'nda Hol­lan­da'nın PSV Eind­ho­ven ta­kı­mıy­la dep­las­man­da yap­tı­ğı kar­şı­laş­ma­yı 4-1 kay­be­den Bor­do-Ma­vi­li­ler, ye­nil­mez­lik se­ri­si­ni 726 gü­ne ta­şı­mış­tı. Söz ko­nu­su dö­nem­de oy­na­dı­ğı 14 Av­ru­pa ku­pa­sı ma­çın­da 9 ga­li­bi­yet ve 5 be­ra­ber­lik el­de ede­rek ba­şa­rı­lı bir gra­fik or­ta­ya ko­yan Trab­zon-s­por, Ga­la­ta­sa­ray'ın UE­FA Ku­pa­sı ve Sü­per Ku­pa­’yı ka­zan­dı­ğı 1999-2000 ile 2000-2001 se­zon­la­rın­da ol­mak üze­re Av­ru­pa'da­ki 15 maç ye­nil­mez­lik re­ko­ru­na 1 maç yak­laş­tı. Bor­do-Ma­vi­li­ler bugün Ju­ven­tus ile dep­las­man­da oy­na­ya­ca­ğı maç­tan ga­li­bi­yet ve­ya be­ra­ber­lik ay­rıl­ma­sı ha­lin­de Cimbom’un re­ko­ru­nu ya­ka­la­mış ola­cak.Juventus favori ama...

Trab­zons­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Ha­mi Man­dı­ra­lı, Tür­ki­ye'yi se­vin­ce boğ­mak is­te­dik­le­ri­ni söy­le­di. Ju­ven­tus'u fa­vo­ri ola­rak gör­dü­ğü­nü kay­de­den de­ne­yim­li ho­ca "Bu­ra­ya na­mağ­lup ola­rak gel­dik. Ta­kım ola­rak ha­zı­rız. Bi­ze dü­şen gö­rev­le­ri­mi­zi ye­ri­ne ge­tir­dik. Fut­bol­cu­la­rı­mı­za dü­şen gö­rev de ül­ke­mi­zi en iyi şe­kil­de tem­sil et­mek ola­cak­tır. İyi gi­den şey­ler de­ğiş­ti­ril­mez. Kö­tü gi­de­ni de­ğiş­tir­mek la­zım. Ka­ra­bük ma­çı olum­luy­du bu yön­den. Ju­ven­tus ne ka­dar kuv­vet­li ve kıy­met­liy­se bi­zim oyun­cu­la­rı­mız da kıy­met­li. Çok faz­la de­ği­şik­lik olur mu, maç­ta gö­re­cek­si­niz" ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Ta­kı­mın tec­rü­be­li oyun­cu­su Zo­ko­ra ise İtal­yan eki­bi­nin çok iyi bir ta­kım ol­du­ğu­nu kay­de­de­rek "Biz de ye­ni ho­ca­mız­la çı­kı­şa geç­mek is­ti­yo­ruz. Çok zor bir maç ola­cak. Eli­miz­den ge­le­nin en iyi­si­ni ya­pa­ca­ğız" di­ye ko­nuş­tu.

UE­FA Av­ru­pa Li­gi'nde 2. tur he­ye­ca­nı bu­gün baş­la­ya­cak

Top­lam 32 ta­kı­mın mü­ca­de­le et­ti­ği 2. tur­da ilk maç­lar oy­na­na­cak. Bu lig­de­ki tek Türk ta­kı­mı Trab­zons­por, İtal­ya tem­sil­ci­si Ju­ven­tus ile dep­las­man­da kar­şı kar­şı­ya ge­le­cek. 16 kar­şı­laş­ma­nın prog­ra­mı şöy­le:

19.00 Anz­hi-Genk

20.00 Ju­ven­tus-Trab­zon

20.00 D.Ki­ev-Va­len­ci­a

20.00 PA­OK-Ben­fi­ca

20.00 Li­be­rec-Alk­ma­ar

20.00 Esb­jerg-Fio­ren­ti­na

20.00 Chor­no­mo­rets-O.Lyon

20.00 Dnip­ro-Tot­ten­ham

22.05 Re­al Be­tis-R.Ka­zan

22.05 Swan­se­a-Na­po­li

22.05 La­zi­o-Lu­do­go­rets

22.05 Ma­ri­bor-Se­vil­la

22.05 V.Plzen-S.Do­netsk

22.05 Ajax-Salz­burg

22.05 M.T.Aviv-Ba­sel

22.05 Por­to-E.Frank­furt

Juventus-Trabzonspor maçının hakemi açıklandı

Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi 32 takımlı eleme turunda İtalya'nın Juventus takımı ile 20 Şubat Perşembe günü deplasmanda oynayacağı ilk maçın hakemleri açıklandı.

UEFA Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamada, İtalya'nın Torino kenti Juventus Stadı'nda TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, Belarus Futbol Federasyonu'ndan Alexey Kulbakov yönetecek. Kulbakov'un yardımcılıklarını Dzmitry Zhuk ve Andrei Hetsikau yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi Aleh Maslianka olacak.

Karşılaşmada Dzianis Shcharbakou ve Siarhei Tsynkevich de ilave yardımcı hakem olarak görev alacak.Trabzonspor, 20 Şubat 2014 Perşembe akşamı UEFA Avrupa Ligi maçında İtalyan devi Juventus'a konuk olacak.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Trabzonspor 2.tur ilk maçında İtalya temsilcisi Juventus ile karşı karşıya gelecek.

20 Şubat Perşembe akşamı BG Juventus Arana'da oynanacak Trabzonspor Juventus karşılaşmasının hangi kanalda yayınlanacağı da belli oldu. Bu kritik mücadele Star TV'den canlı yayınlanacak.

Avrupa kupalarında Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. turunda eşleştiği İtalya'nın Juventus takımıyla ilk kez tur mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

Bordo-mavililer, Avrupa arenasında daha önce İtalyan takımlarıyla ikişer kez Inter ve Lazio, birer kez de Cagliari ve Perugia olmak üzere 6 kez eşleşti. İtalyan takımı ile yedinci kez eşleşen Karadeniz ekibi, bu ülke takımlarıyla 13. karşılaşmasına çıkacak.

Trabzonspor, İtalyan takımlarıyla yaptığı 12 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti.

İlk olarak 1983-1984 sezonunda UEFA Kupası 1. turunda Inter ile eşleşen bordo-mavili takım, sahasında 1-0 yendiği rakibine, deplasmanda 2-0 yenilerek tura veda etti. 28 yıl sonra tekrar Inter ile UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi (B) Grubu'nda eşleşen Karadeniz ekibi, İtalya'da ilk maçı Celustka'nınnattığı golle 1-0 kazanarak adından söz ettirirken sahasında da rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

1993-1994 sezonunda UEFA Kupası 2. turunda Cagliari ile eşleşen Karadeniz ekibi, sahasında 1-1 berabere kaldığı rakibi ile deplasmanda golsüz beraberlikle yenişemeyince elenen taraf olmuştu.

1994-1995 sezonunda UEFA Kupası 3. tur mücadelesinde sahasında ve deplasmanda Lazio'ya 2-1 yenilen Trabzonspor, rakibi karşısında turu geçememişti. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda 19 yıl sonra tekrar eşleştiği Lazio karşısında sahasında 3-3, deplasmanda 0-0 berabere kalmış ve grubu rakibinin önünde lider tamamlamıştı.

Bordo-mavili takım, UEFA İntertoto Kupası'nda 1999-2000 sezonunda Perugia takımına sahasında 2-1 yenilmiş ancak deplasmanda 3-1 öndeyken çıkan olaylar nedeniyle hükmen galip gelerek rakibini saf dışı bırakmış ve ilk kez bir İtalyan takımını eleme başarısı göstermişti.

TRABZONSPOR JUVENTUS MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

0 Yorum

Yorum Yaz